Amazona – Amazonpapegøjer

Amazonpapegøjerne hører til de mest udbredte tamme og talende papegøjer. Der findes knap 30 arter, men kun tre optræder jævnligt i Danmark. Pga. Washington konventionen er det kun få arter, der må indføres. Specielt arterne på nogle af De Caraibiske Øer er særligt truede.
Fuglene indfanges oftest som unger direkte fra rederne, hvorefter de håndopmades. De indførte fugle er derfor ofte tamme og fortrolige.

Kræver megen beskæftigelse og opmærksomhed hvis de skal holdes som enlig tamfugl.

Man skal være opmærksom på, at fuglene ofte knytter sig til en enkelt person, og kan virke frastødende over for alle andre.

De kan være dygtige til at efterabe, men er ofte støjende af natur, og kan skrige meget højt og længe...

I udendørs voliere skal man være opmærksom på at de generelt ikke tåler frost (kræver mindst 5 grader om vinteren) og derfor har brug for isoleret og opvarmet skur.

Arter og underarter

Andre Arter

Gulmasket Amazone var tidligere klassificeret som Amazona xanthops men er nu omklassificeret til sin egen slægt Alipiopsitta.