IUCN’s rødliste

Beskrivelse

International Union for the Conservation of Nature eller IUCN's rødliste over truede arter er den mest omfattende liste over truede dyr og planter.

En lang række organisationer medvirker til udarbejdelsen af listen, hvor de enkelte arter bedømmes hvert 5. år.

Arterne vurderes efter følgende skala:

  • EX - Extinct - Uddød
  • EW - Extinct in the Wild - Uddød i vild tilstand
  • CR - Critically Endangered - Kritisk truet
  • EN - Endangered - Moderat truet
  • VU - Vulnerable - Sårbar
  • NT - Near Threatened - Næsten truet
  • LC - Least Concern - Ikke truet

Bemærk at handel, import og eksport af truede dyrearter som udgangspunkt er forbudt med mindre man har særlig tilladelse.

Der henvises til CITES listen som angiver hvilke restriktioner der gælder for de forskellige arter.