Bolborhynchus – Tyknæbsparakitter

Slægten Bolborhyncus omfatter 5 små sydamerikanske parakit arter.

De yngler relativt nemt men ved nogle arter kan der være problemer med at finde et sympatipar.

Arter