Aratinga – Kilehaleparakit

Fuglenes meget kraftige stemme har især tidligere gjort dem mindre udbredt bland fugleholdere. De er imidlertid nemme at passe og gode ynglefugle, og ses derfor nu oftere som burfugl.

De sydamerikanske parakitter er generelt hårdføre fugle, som også kan holdes i voliere ved lave temperaturer.

Kilehaleparakitterne er gode flyvere og kræver god plads i voliere.

De er mellemstore fugle (24-38 cm) og har ofte grøn fjerdragt og en lang kileformet hale.

Gulisset Aratinga
Aratinga auricapillus

Jandayaparakit
Aratinga jandaya

Aratinga maculata

Nandayparakit
Aratinga nenday

Solparakit
Aratinga solstitialis

Gråhovedet Aratinga
Aratinga weddellii

 

Omklassificerede Arter

Aratinga slægten omfattede tidligere flere arter, men mange er i 2013 blevet omklassificeret til Eupsittula, Psittacara og Thectocercus slægterne.