Videnskabeligt navn

Når man skal søge efter oplysninger om fugle på internettet, er det oftest nemmest at søge efter det videnskabelige navn, da der kan være stor variation i såvel danske som engelske navne, hvorimod det videnskabelige navn ligger fast - undtagen når en art omklassificeres 🙂

Det videnskabelige navn er bygget op af et slægsnavn efterfulgt af artsnavn. Eksempel:

  • Cacatua alba - Hvidtoppet Kakadu
  • Slægtsnavn: Cacatua
  • Artsnavn: alba

Såfremt der er tale om en underart vil der indgå et tredje navn f.eks. 

  • Cacatua galerita triton- Triton Kakadu
  • Slægsnavn: Cacatua
  • Artsnavn: galerita
  • Underart: triton

Hvis man læser ældre litteratur skal man være opmærksom på, at mange arter efterfølgende er blevet omklassificeret - det kan f.eks. være en underart der er blevet forfremmet til en rigtig art eller to arter, som er lagt sammen til en. De steder hvor jeg er stødt på det, har jeg i dette leksikon listet både det nuværende gældende videnskabelige navn (i overskriften) samt evt. ældre navn.