CITES

CITES

CITES (Convention on International Trade in Endagered Species of wild fauna and flora) eller Washingtonkonventionen, som den også bliver kaldt, er en international konvention som har til formål at beskytte dyr og planter imod udryddelse. CITES består af tre lister:

 • CITES liste I omfatter arter, der er stærkt udryddelses truet - handel med disse er som udgangspunkt forbudt med mindre der foreligger særlig tilladelse.

 • CITES liste II omfatter arter, der er i fare for at blive udryddelses truet - handel er tilladt under kontrollerede former.

 • CITES liste III omfatter arter, der er lokalt truet - handel er tilladt under kontrollerede former.

I EU er CITES strammet yderligere op i form af fire bilag:

 • Bilag A omfatter CITES liste I samt arter, som EU af forskellige årsager mener skal beskyttes (herunder visse arter fra CITES II og III samt visse ikke-CITES arter). Som udgangspunkt må bilag A fugle ikke handles med mindre der foreligger særlig tilladelse.

 • Bilag B omfatter primært CITES liste II arter samt visse liste III og ikke-CITES arter. Handel er tilladt men under skærpede retningslinier i forhold til CITES II.

 • Bilag C omfatter CITES liste III arter. Import til EU kræver særlig import meddelelse.

 • Bilag D omfatter CITES liste III arter samt ikke-CITES arter, hvor der ønskes kontrol med import.  Import til EU kræver særlig import meddelelse.

Læs mere om CITES og handel med truede arter på Naturstyrelsens hjemmeside.

Køb og salg

Bemærk: Følgende gælder kun ved handel i Danmark / EU - ikke ved import udenfor EU!

Køber - bilag A:

 • Som udgangspunkt er det FORBUDT at købe eller importere dyr på CITES 1 bilag A listen!

 • Som køber skal du derfor kontrollere, at sælger er i besiddelse af et CITES certifikat, der dispenserer for dette forbud OG giver tilladelse til videresalg.

 • KUN hvis der på certifikatet er angivet i rubrik 19 at fuglen er undtaget af forbudet (typisk fordi det kan dokumenteres, at den er opdrættet her i landet) OG der i rubrik 20 ikke er givet restriktioner om videresalg, så vil det være lovligt at købe den pågældende bilag A fugl.

 • Hvis der er restriktionen på certifikatet kan det være nødvendigt at indsende det til Naturstyrelsen og få det omregistreret i købers navn inden fuglen lovligt kan erhverves.

Køber - Bilag B:

 • Sælger skal kunne dokumentere at fuglen er lovligt erhvervet, f.eks. eget opdræt eller import tilladelse.

 

Sælger/Opdrætter - bilag A:

 • Hvis man som sælger har en fugl med et CITES certifikat uden restriktioner eller særlige vilkår, er det tilladt at sælge fuglen uden at certifikatet skal ombyttes/omregistreres i købers navn.

 • Hvis certifikatet ikke giver tilladelse til videresalg, skal certifikatet indsendes sammen med ansøgning om tilladelse til salg og oplysninger om købers navn og adresse inden fuglen må sælges.

 • Hvis du er opdrætter skal du først have registreret ungerne og have udstedt et certifikat. Ungerne skal typisk være ringmærket eller chipmærket og nummeret skal oplyses ved ansøgning.

Ved tvivl: Kontakt CITES-kontoret under Naturstyrelsen.

Naturstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om hvordan du ansøger om CITES certifikat og her kan du også søge på om en given art er anført på en CITES liste eller bilag.

CITES bilag A

Bemærk: Nedenstående liste er baseret på EU kommisionens forordning 709/2010 af 22. juli 2010 og kan være skærpet af senere EU forordning eller CITES liste. Hvis du er i tvivl, så kontakt CITES-kontoret.

Følgende arter er bla. omfattet af CITES I / bilag A (listen er ikke komplet):

Kakaduer:

 • Ara Kakadu / palmekakadue - Probosciger aterrimus (I)

 • Filippinsk Kakadue - Cacatua haematuropygia (I)

 • Goffins Kakadue - Cacatua goffiniana (I)

 • Lille Gultoppet Kakadue - Cacatua sulphurea (I)

 • Moluk Kakadu - Cacatua moluccensis (I) 

Lorier:

 • Blåkronet lori - Vini australis (II)

 • Diadem Lori - Eos histrio (I)

 • Kuhls lori - Vini kuhlii (II)

 • Stephens lori - Vini stepheni (II)

 • Tahiti lori - Vini peruviana (II)

 • Ultramarin lori - Vini ultramarina (I)

Amazoner:

 • Blåhovedet Amazone - Amazona arausiaca (I)

 • Cuba Amazone - Amazona leucocephala (I)

 • Dobbelt Gulhovedet Amazone - Amazona oratrix (I)

 • Finchs amazone / Lillakronet Amazone - Amazona finschi (I)

 • Grønkindet Amazone - Amazona viridigenalis (I)

 • Guldskuldret Amazone / Rothschilds Amazone - Amazona barbadensis (I)

 • Gulnakket Amazone - Amazona auropalliata (I)

 • Kejser Amazone - Amazona imperialis (I)

 • Konge Amazone / Guildings Amazone - Amazona guildingii (I)

 • Pragtamazone / Petreis Amazone - Amazona pretrei (I)

 • Puerto Rico Amazone - Amazona vittata (I)

 • Rødhalet Amazone / Purpurblåkindet Amazone - Amazona brasiliensis (I)

 • Rådpandet Amazone - Amazona rhodocorytha (I)

 • St. Lucia Amazone / Mangefarvet Amazone - Amazona versicolor (I)

 • Tucuma Amazone - Amazona tucumana (I)

 • Vinrød Amazone - Amazona vinacea (I)

Araer:

 • Blåstrubet Ara / Candinde Ara - Ara glaucogularis (I)

 • Havblå Ara - Anodorhynchus glaucus (I)

 • Hyacint Ara - Anodorhynchus hyacinthinus (I)

 • Indigo Ara - Anodorhynchus leari (I)

 • Lille Soldater Ara / Lille Militær Ara - Ara militaris (I)

 • Lyserød Ara - Ara macao (I)

 • Rødøret Ara - Ara rubrogenys (I)

 • Spix's Ara - Cyanopsitta spixii (I)

 • Stor Grøn Ara / Stor Militær Ara / Soldater Ara - Ara ambiguus (I)

Diverse papegøjer og parakitter:

 • Araparakitter / Tyknæbsparakitter (alle arter) - Rhynchopsitta spp. (I)

 • Blåhovedet Dværgara - Primolius couloni (I)

 • Blåstrubet Conure - Pyrrhura cruentata (I)

 • Chatham øens Springparakit - Cyanoramphus forbesi (I)

 • Coxen's Dobbeltøjet Figenpapegøje - Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 • Cyanoramphus saisseti (I)

 • Gedeparakit - Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 • Guldbuget Græsparakit - Neophema chrysogaster (I)

 • Guldparakit - Guarouba guarouba (I)

 • Guldskuldret Sangparakit - Psephotus chrysopterygius (I)

 • Guløret Parakit - Ognorhynchus icterotis (I)

 • Hornparakit - Eunymphicus cornutus (I)

 • Jordparakit - Pezoporus wallicus (I)

 • Mauritius Alexanderparakit - Psittacula echo (I)

 • Natparakit - Pezoporus occidentalis (muligvis uddød) (I)

 • Norfolk øens Parakit - Cyanoramphus cookii (I)

 • Paradis(sang)parakit - Psephotus pulcherrimus (muligvis uddød) (I)

 • Rødpandet Pragtpapegæje - Pionopsitta pileata (I)

 • Rødrygget Dværgara - Primolius maracana (I)

 • Sortkappet Sangparakit / Hooded Parakit - Psephotus dissimilis (I)

 • Uglepapegøje - Strigops habroptilus (I)

CITES bilag B

Omfatter som udgangspunkt alle papegøjearter (psittaciformes) som ikke står opført under bilag A, dog undtaget følgende:

 • Lille alexanderparakit - Psittacula krameri
 • Nymfeparakit - Nymphicus hollandicus
 • Rosenhovedet Dværgpapegøje - Agapornis roseicollis
 • Undulat - Melopsittacus undulatus