Callocephalon – Hjelmkakadu

Callocephalon slægten omfatter en enkelt art: Hjelmkakadu - Callocephalon Fimbriatum

De lever nær den sydøstlige kyst i Australien - fra det centrale New South Wales til sødøstlige del af South Australia.

Foto: Di Donovan fra Sydney NSW, Australien via Instagram:  @flutterby_di