Lathamus – Svaleparakit

Lathamus slægten indeholder en enkelt art: Svaleparakit.

Svaleparakitten yngler på Tasmanien og migrerer til det østlige og sydøstlige Australien i vinter perioden.

Arten er truet og det skønnes at der kun er ca. 1000 vilde fugle tilbage.

Lathamus discolor
Svaleparakit