Purpureicephalus – Rødisset Parakit

Purpureicephalus slægten omfatter en enkelt art - Rødisset Parakit - som lever i lavlandet i det sydvestlige Australien.

Arter

  • Purpureicephalus spurius - Rødisset Parakit