Artsnavne

Artsnavne i dette leksikon er primært baseret på de videnskabelige og engelske navne defineret i IOC World Bird List (rev. 7.3)

The Clements Checklist of Birds of the World er en anden væsentlig kilde til dette leksikon og er nævnt hvor artsnavne afviger fra IOC.

Andre kilder f.eks. [HBW] afviger ved visse arter og slægtsnavne.

Bemærk: Siden jeg i 1999 startede dette leksikon er mange arter og underarter blevet omklassificeret som resultat af nyere forskning; arts- og slægtsnavne i ældre materiale kan derfor være ændret siden (gælder både videnskabelige, engelske og danske navne).

Hvor der er sket omklassificeringer eller nyere forskning har antydet at en art måske skal omklassificeres, gør jeg opmærksom på det i artiklen og nævner både gamle og nye klassificeringer og navne i det omfang jeg er bekendt med dem.

Hvad angår de danske artsnavne, så henholder jeg mig primært til “Danske navne på alverdens fugle” – udarbejdet af NAVNEGRUPPEN for DOF, LDF, ZOO og ZM (2008). Denne liste er imidlertid ikke fyldestgørende idet mange arter mangler, og der er også sket en del omklassificeringer siden listen blev udarbejdet i 2008. Jeg har derfor suppleret med alment kendte danske artsnavne hvor disse mangler på listen og anvender de nye videnskabelige og engelske navne defineret af IOC i dette leksikon.