Index: G

Denne side indeholder slægter, som starter med G.

I modsætning til hoved indexet med samtlige slægtsnavne, så er der på denne side også vist et foto med en art som er typisk for slægten; dette skulle gerne hjælpe læseren med hurtigt at få sporet sig ind på hvilken slægt en given art tilhører.