Vini solitaria – Eremitlori

Eremitlori var tidligere klassificeret som Phigys solitarius og således eneste art i Phigys slægten men blev i 2021 flyttet til Vini slægten. Den holder til i par eller små grupper. …