Platycercus elegans flaveolus – Gul Rosella

Engelsk:  

  • Yellow Rosella
  • Yellow Crimson Rosella

I nogle kilder kategoriseret som Platycercus flaveolus

Beskrivelse

Ifølge [IOC] regnes Gul Rosella som en underart til Pennants Parakit (Platycercus elegans), som den da også ligner bortset fra at den har gule farver istedet for røde. 

Andre kilder påstår det er en selvstændig art med betegnelsen Platycercus flaveolus men denne betegnelse er diskutabel, Gul Rosella er kendt for at parre sig med med Pennants Parakit og selvstændige arter er defineret ved at de IKKE kan parre sig med andre arter; derfor må den officielle betegnelse være Platycercus elegans flaveolus hvilket også er betegnelsen anvendt af [IOC], [Clements] m.fl..

Udseende

Fjerenen er primært mat gul med med blå kindpletter og blå vingekanter. De yderste halefjer har et blåligt skær - resten af halen er mørkegrøn. Vingens dækfjer er sorte med hvide/gule kanter. Hoved og skulder har også disse aftegninger, hvilket giver et skællet udseende. Fuglene har desuden en stor sort skulderplet samt en rød plet i panden. Brune øjne, grågult næb, gråbrune fødder.

Hannens hovede er som regel større end hunnens.

Ungfuglene ligner de voksne, men er dog mattere i de gule farver indtil de er ca. 1 år.

Størrelse: 32-36 cm - heraf er halen 16-17 cm. Hannen vejer typisk 109-136 gram, hunnen 105-117 gram.

Levested

Sydøstlige del af Australien omkring Murray–Murrumbidgee flodsystemet: South Australia, sydlige New South Wales og nordlige Victoria.

Fuglene foretrækker buskbevoksede områder med rigeligt vand og ses hyppigt langs floderne Murray og Murrumbidgee.

De ses ofte parvis eller i små flokke når de søger føde.

Føde

Havre, hvede, kanariefrø, hirse samt andre mindre frøsorter samt lidt solsikke. Rigeligt grønt og frugt. Myrepupper og melorme er også et godt supplement. Gul Rosella er desuden meget glad for frugt.

Opdræt

Gode og nemme ynglefugle. De kan imidlertid være meget aggressive overfor andre fugle særligt i yngetiden og bør derfor gå parvist i hver sin voliere.

Kræver stor redekasse eller hul træstamme med bundlag af frønnet træ eller skovjord blandet med høvlspåner.

Lægger 4-6 æg (24 x 20 mm) - i naturen dog helt op til 8 æg i et kuld. Rugetiden er ca. 3 uger.

Foto: Aase Nygaard