CITES

CITES (Convention on International Trade in Endagered Species of wild fauna and flora) eller Washingtonkonventionen, som den også bliver kaldt, er en international konvention som har til formål at beskytte dyr og planter imod udryddelse. CITES består af tre lister:
 • CITES Appendix I omfatter arter, der er stærkt udryddelses truet – handel med disse er som udgangspunkt FORBUDT med mindre der foreligger særlig tilladelse.
 • CITES Appendix II omfatter arter, der er i fare for at blive udryddelses truet – handel er tilladt under kontrollerede former.
 • CITES Appendix III omfatter arter, der er lokalt truet – handel er tilladt under kontrollerede former.
Bemærk at de fleste papegøjer er listet på CITES Appendix II (se nærmere herunder) mens nogle særligt truede arter er listet på CITES Appendix I. Som køber er det vigtigt at du sørger for at få et CITES certifikat af sælger som bevis på at fuglen ikke er illegalt eksporteret men opdrættet i fangenskab. VIGTIGT: Som ejer af en papegøje, der er omfattet af CITES Appendix I er det meget vigtigt at du til enhver tid kan dokumentere overfor myndighederne at din fugl(e) er opdrættet og handlet på lovlig vis; det kræver således at du har et CITES certifikat til samtlige af dine fugle, der er omfattet af CITES Appendix I. Hvis du selv er opdrætter skal du sørge for at få ringmærket og registreret dine fugle og rekvirere et CITES certifikat før du lovligt kan sælge dem. I Danmark er det Miljøstyrelsen, som har ansvar for kontrol af handel med truede arter. Kontakt Miljøstyrelsens CITES kontor hvis du har brug for yderligere information om CITES eller vil ansøge om et CITES certifikat.

Bemærk: Særligt truede arter er listet på CITES Appendix I.
Handel med disse arter er FORBUDT med mindre der forligger særlig tilladelse!

EU Wildlife Trade Regulations

I EU er CITES strammet yderligere op i form af fire bilag:

 • Bilag A omfatter CITES Appendix I samt arter, som EU mener skal beskyttes (herunder visse arter fra CITES II og III samt visse ikke-CITES arter). Som udgangspunkt er det forbudt at handle med fugle listet på Bilag A med mindre der foreligger særlig tilladelse.

Bilag B omfatter primært CITES liste II arter samt visse liste III og ikke-CITES arter. Handel er tilladt men under skærpede retningslinier i forhold til CITES II.

Bilag C omfatter CITES liste III arter. Import til EU kræver særlig import meddelelse.

Bilag D omfatter CITES liste III arter samt ikke-CITES arter, hvor der ønskes kontrol med import.  Import til EU kræver særlig import meddelelse.

De fleste papegøje arter er listet på CITES Appendix II som f.eks. denne Blåpandet Amazone (Amazona aestiva) – handel er derfor kun tilladt såfremt sælger kan dokumentere at der er tale om egen avl eller foreligger en import tilladelse. 

Reklame:

Køb og salg

Ved handel med papegøjer i Danmark eller EU gælder følgende regler:

Køb af fugle listet på EU’s Bilag A eller CITES Appendix I:

 • Som udgangspunkt er det FORBUDT at købe eller importere dyr på CITES Appendix I eller EU’s Bilag A!

 • Som køber skal du derfor kontrollere, at sælger er i besiddelse af et CITES certifikat, der dispenserer for dette forbud OG giver tilladelse til videresalg.

 • KUN hvis der på certifikatet er angivet i rubrik 19 at fuglen er undtaget af forbudet (typisk fordi det kan dokumenteres, at den er opdrættet her i landet) OG der i rubrik 20 ikke er givet restriktioner om videresalg, så vil det være lovligt at købe den pågældende fugl.

 • Hvis der er restriktionen på certifikatet kan det være nødvendigt at indsende det til Naturstyrelsen og få det omregistreret i købers navn inden fuglen lovligt kan erhverves.

Køb af fugle listet på EU’s Bilag B/C/D eller CITES Appendix II/III:

 • Sælger skal kunne dokumentere at fuglen er lovligt erhvervet, f.eks. eget opdræt eller import tilladelse.

Salg af fugle listet på EU’s Bilag A eller CITES Appendix I:

 • Hvis man som sælger har en fugl med et CITES certifikat uden restriktioner eller særlige vilkår, er det tilladt at sælge fuglen uden at certifikatet skal ombyttes/omregistreres i købers navn.

 • Hvis certifikatet ikke giver tilladelse til videresalg, skal certifikatet indsendes sammen med ansøgning om tilladelse til salg og oplysninger om købers navn og adresse inden fuglen må sælges.

 • Hvis du er opdrætter skal du først have registreret ungerne og have udstedt et certifikat. Ungerne skal typisk være ringmærket eller chipmærket og nummeret skal oplyses ved ansøgning.

Hyacinth Ara (Anodorhynchus hyacinthinus) er en blandt mange papegøje arter som er udryddelsestruet og derfor listet i CITES Appendix I. Handel er derfor forbudt medmindre man får en særlig tilladelse i form af et CITES certifikat.

Arter omfattet af EU's Bilag A

Bemærk: Nedenstående liste er kun vejledende og der tages forbehold for ændringer indført efter denne artikel er skrevet. Som køber eller sælger er det dit ansvar at sikre dig at du ikke handler ulovligt så kontakt Miljøstyrelsens CITES kontor hvis du er i tvivl.

Nedenstående liste er baseret på EU kommisionens forordning 709/2010 af 22. juli 2010 og kan være skærpet af senere EU forordning eller CITES liste.

Kakaduer:

 • Ara Kakadu / palmekakadue – Probosciger aterrimus (I)
 • Filippinsk Kakadue – Cacatua haematuropygia (I)
 • Goffins Kakadue – Cacatua goffiniana (I)
 • Lille Gultoppet Kakadue – Cacatua sulphurea (I)
 • Moluk Kakadu – Cacatua moluccensis (I) 

Lorier:

 • Blåkronet lori – Vini australis (II)
 • Diadem Lori – Eos histrio (I)
 • Kuhls lori – Vini kuhlii (II)
 • Stephens lori – Vini stepheni (II)
 • Tahiti lori – Vini peruviana (II)
 • Ultramarin lori – Vini ultramarina (I)

Amazoner:

 • Blåhovedet Amazone – Amazona arausiaca (I)
 • Cuba Amazone – Amazona leucocephala (I)
 • Dobbelt Gulhovedet Amazone – Amazona oratrix (I)
 • Finchs amazone / Lillakronet Amazone – Amazona finschi (I)
 • Grønkindet Amazone – Amazona viridigenalis (I)
 • Guldskuldret Amazone / Rothschilds Amazone – Amazona barbadensis (I)
 • Gulnakket Amazone – Amazona auropalliata (I)
 • Kejser Amazone – Amazona imperialis (I)
 • Konge Amazone – Amazona guildingii (I)
 • Pragtamazone – Amazona pretrei (I)
 • Puerto Rico Amazone – Amazona vittata (I)
 • Rødhalet Amazone / Purpurblåkindet Amazone – Amazona brasiliensis (I)
 • Rødpandet Amazone – Amazona rhodocorytha (I)
 • St. Lucia Amazone / Mangefarvet Amazone – Amazona versicolor (I)
 • Tucuma Amazone – Amazona tucumana (I)
 • Vinrød Amazone – Amazona vinacea (I)

Araer:

 • Blåstrubet Ara – Ara glaucogularis (I)
 • Havblå Ara – Anodorhynchus glaucus (I)
 • Hyacint Ara – Anodorhynchus hyacinthinus (I)
 • Indigo Ara – Anodorhynchus leari (I)
 • Lille Soldater Ara / Lille Militær Ara – Ara militaris (I)
 • Lyserød Ara – Ara macao (I)
 • Rødøret Ara – Ara rubrogenys (I)
 • Spix’s Ara – Cyanopsitta spixii (I)
 • Stor Grøn Ara / Stor Militær Ara / Soldater Ara – Ara ambiguus (I)

Diverse papegøjer og parakitter:

 • Araparakitter / Tyknæbsparakitter (alle arter) – Rhynchopsitta spp. (I)
 • Blåhovedet Dværgara – Primolius couloni (I)
 • Blåstrubet Conure – Pyrrhura cruentata (I)
 • Chatham øens Springparakit – Cyanoramphus forbesi (I)
 • Coxen’s Dobbeltøjet Figenpapegøje – Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)
 • Cyanoramphus saisseti (I)
 • Gedeparakit – Cyanoramphus novaezelandiae (I)
 • Guldbuget Græsparakit – Neophema chrysogaster (I)
 • Guldparakit – Guarouba guarouba (I)
 • Guldskuldret Sangparakit – Psephotus chrysopterygius (I)
 • Guløret Parakit – Ognorhynchus icterotis (I)
 • Hornparakit – Eunymphicus cornutus (I)
 • Jordparakit – Pezoporus wallicus (I)
 • Mauritius Alexanderparakit – Psittacula echo (I)
 • Natparakit – Pezoporus occidentalis (muligvis uddød) (I)
 • Norfolk øens Parakit – Cyanoramphus cookii (I)
 • Paradis(sang)parakit – Psephotus pulcherrimus (muligvis uddød) (I)
 • Rødpandet Pragtpapegæje – Pionopsitta pileata (I)
 • Rødrygget Dværgara – Primolius maracana (I)
 • Sortkappet Sangparakit – Psephotus dissimilis (I)
 • Uglepapegøje – Strigops habroptilus (I)

Den smukke Lille Gultoppet Kakadue (Cacatua sulphurea) er ifølge IUCN’s Rødliste kritisk udryddelsestruet (CR) og er derfor listet på CITES Appendix A.

Reklame:

Arter omfattet af EU's Bilag B

Omfatter som udgangspunkt alle papegøjearter (psittaciformes) som ikke står opført under bilag A, dog undtaget følgende:

 • Lille alexanderparakit – Psittacula krameri
 • Nymfeparakit – Nymphicus hollandicus
 • Rosenhovedet Dværgpapegøje – Agapornis roseicollis
 • Undulat – Melopsittacus undulatus

Reklame: