Officielle Artsnavne - IOC World Bird List

Videnskabelige og engelske artsnavne

Det kan være ret besværligt at søge information om de forskellige fuglearter, specielt hvis man søger i bøger eller online artikler som er publiseret på forskellig tidspunkt. Dels sker der løbende ny forskning, som medfører at arter omklassificeres, dels så kan der være forskel på hvilke navne og klassificeringer forskellige myndigheder anvender.

Jeg har valgt at basere slægts og artsnavne i dette leksikon på de officielle artsnavne defineret af   IOC World Bird List.

IOC World Bird List var oprindeligt tilknyttet “International Ornithological Committee” (IOC) som afholdt en international kongres hvert fjerde år. Efterfølgende er IOC blevet omorganiseret som en nonprofit medlemsorganisation: International Ornithologists’ Union (IOU). Et af formålene bag IOU er at forsøge at skabe bedre overensstemmelse imellem de forskellige lister med fuglenavne:

Ved de arter, hvor der er flere officielle videnskabelige, engelske og/eller danske navne har jeg listet alle kendte navne. Brug evt. søgefunktionen øverst til højre hvis du har problemer med at finde en bestemt art, som måske har fået nyt officielt navn i forhold til det navn du kender.

Dansk Ornitologisk forening - Danske Artsnavne

Hvad angår de danske artsnavne, så henholder jeg mig primært til “Danske navne på alverdens fugle” – udarbejdet af NAVNEGRUPPEN for DOF, LDF, ZOO og ZM (2008). Denne liste er imidlertid ikke fyldestgørende idet mange arter mangler, og der er også sket en del omklassificeringer siden listen blev udarbejdet i 2008.

Jeg har derfor suppleret med alment kendte danske artsnavne suppleret med navne fra Avibase

Videnskabelige navne

Når man skal søge efter oplysninger om fugle på internettet, er det oftest nemmest at søge efter det videnskabelige navn, da der kan være stor variation i såvel danske som engelske navne, hvorimod det videnskabelige navn ligger fast – undtagen når en art omklassificeres eller forskellige eksperter ikke kan blive enige! 🙂

Det videnskabelige navn er bygget op af et slægsnavn efterfulgt af artsnavn. Eksempel: Cacatua alba

  • Slægtsnavn: Cacatua
  • Artsnavn: alba

Såfremt der er tale om en underart vil der indgå et tredje navn i den videnskabelige betegnelse. Eksempel: Cacatua galerita triton

  • SlægsnavnCacatua
  • Artsnavn: galerita
  • Underart: triton

Ved underarter vil norminatformen være kendetegnet ved at de sidste to dele af navnet er ens som f.eks. Trichoglossus haematodus haematodus.

Hvis man læser ældre litteratur skal man være opmærksom på, at mange arter efterfølgende er blevet omklassificeret efter nyere DNA studier har givet en bedre forståelse af fuglenes biologi. Det kan f.eks. være en underart der er blevet forfremmet til en selvstændig art eller selvstændig slægt eller det kan være to arter eller underarter, som er lagt sammen til en. De steder hvor jeg er stødt på det, har jeg i dette leksikon listet både det nuværende gældende videnskabelige navn såvel som ældre klassificeringer, ligesom jeg har angivet kendte danske og engelske synonymer.

Reklame:

Reklame: