Artsnavne - IOC World Bird List

Artsnavne i dette leksikon er primært baseret på de videnskabelige og engelske navne defineret i IOC World Bird List.

The Clements Checklist of Birds of the World er en anden væsentlig kilde til dette leksikon og er nævnt hvor artsnavne afviger fra IOC. Andre kilder f.eks. [HBW] afviger ved visse arter og slægtsnavne.

Bemærk: Siden jeg i 1999 startede dette leksikon er mange arter og underarter blevet omklassificeret som resultat af nyere forskning; arts- og slægtsnavne i ældre materiale kan derfor være ændret siden (gælder både videnskabelige, engelske og danske navne).

Hvor der er sket omklassificeringer eller nyere forskning har antydet at en art måske skal omklassificeres, gør jeg opmærksom på det i artiklen og nævner både gamle og nye klassificeringer og navne i det omfang jeg er bekendt med dem.

Danske Artsnavne - DOF

Hvad angår de danske artsnavne, så henholder jeg mig primært til “Danske navne på alverdens fugle” – udarbejdet af NAVNEGRUPPEN for DOF, LDF, ZOO og ZM (2008). Denne liste er imidlertid ikke fyldestgørende idet mange arter mangler, og der er også sket en del omklassificeringer siden listen blev udarbejdet i 2008. Jeg har derfor suppleret med alment kendte danske artsnavne hvor disse mangler på listen og anvender de nye videnskabelige og engelske navne defineret af IOC i dette leksikon.

Videnskabelige navne

Når man skal søge efter oplysninger om fugle på internettet, er det oftest nemmest at søge efter det videnskabelige navn, da der kan være stor variation i såvel danske som engelske navne, hvorimod det videnskabelige navn ligger fast – undtagen når en art omklassificeres eller forskellige eksperter ikke kan blive enige! 🙂

Det videnskabelige navn er bygget op af et slægsnavn efterfulgt af artsnavn. Eksempel: Cacatua alba

  • Slægtsnavn: Cacatua
  • Artsnavn: alba

Såfremt der er tale om en underart vil der indgå et tredje navn i den videnskabelige betegnelse. Eksempel: Cacatua galerita triton

  • SlægsnavnCacatua
  • Artsnavn: galerita
  • Underart: triton

Ved underarter vil norminatformen være kendetegnet ved at de sidste to dele af navnet er ens som f.eks. Trichoglossus haematodus haematodus.

Hvis man læser ældre litteratur skal man være opmærksom på, at mange arter efterfølgende er blevet omklassificeret efter nyere DNA studier har givet en bedre forståelse af fuglenes biologi. Det kan f.eks. være en underart der er blevet forfremmet til en selvstændig art eller selvstændig slægt eller det kan være to arter eller underarter, som er lagt sammen til en. De steder hvor jeg er stødt på det, har jeg i dette leksikon listet både det nuværende gældende videnskabelige navn såvel som ældre klassificeringer, ligesom jeg har angivet kendte danske og engelske synonymer.