Officielle Artsnavne

IOC World Bird List - Engelske artsnavne

Der sker løbende forskning i fuglenes slægtskab og moderne DNA undersøgelser har medført at en lang række arter er blevet omklassificeret i nyere tid; nogle underarter er blevet fremhævet til en selvstændig art, nogle er slået sammen med en anden art/underart og nogle arter er flyttet til helt ny slægt. Det kan derfor være besværligt at finde information om arterne, da der kan være meget stor forskel på navnene i nyere og ældre materiale. Nemmere bliver det ikke af at der er forskelle imellem forskellige autoriteter indenfor navngivning.

Slægts- og artsnavne i dette leksikon er primært baseret på de videnskabelige og engelske navne defineret i IOC World Bird List. Leksikonet er p.t. opdateret til IOC 11.2Andre kilder som f.eks. The Clements Checklist of Birds of the World og HBW afviger ved visse arter og slægter.

Hvor der er sket omklassificeringer eller nyere forskning har antydet at en art måske skal omklassificeres, gør jeg opmærksom på det i artiklen og nævner både gamle og nye klassificeringer og navne i det omfang jeg er bekendt med dem.

Dansk Ornitologisk forening - Danske Artsnavne

Hvad angår de danske artsnavne, så henholder jeg mig primært til “Danske navne på alverdens fugle” – udarbejdet af NAVNEGRUPPEN for DOF, LDF, ZOO og ZM (2008). Denne liste er imidlertid ikke fyldestgørende idet mange arter mangler, og der er også sket en del omklassificeringer siden listen blev udarbejdet i 2008. Jeg har derfor suppleret med alment kendte danske artsnavne hvor disse mangler på listen og anvender de nye videnskabelige og engelske navne defineret af IOC i dette leksikon.

Videnskabelige navne

Når man skal søge efter oplysninger om fugle på internettet, er det oftest nemmest at søge efter det videnskabelige navn, da der kan være stor variation i såvel danske som engelske navne, hvorimod det videnskabelige navn ligger fast – undtagen når en art omklassificeres eller forskellige eksperter ikke kan blive enige! 🙂

Det videnskabelige navn er bygget op af et slægsnavn efterfulgt af artsnavn. Eksempel: Cacatua alba

  • Slægtsnavn: Cacatua
  • Artsnavn: alba

Såfremt der er tale om en underart vil der indgå et tredje navn i den videnskabelige betegnelse. Eksempel: Cacatua galerita triton

  • SlægsnavnCacatua
  • Artsnavn: galerita
  • Underart: triton

Ved underarter vil norminatformen være kendetegnet ved at de sidste to dele af navnet er ens som f.eks. Trichoglossus haematodus haematodus.

Hvis man læser ældre litteratur skal man være opmærksom på, at mange arter efterfølgende er blevet omklassificeret efter nyere DNA studier har givet en bedre forståelse af fuglenes biologi. Det kan f.eks. være en underart der er blevet forfremmet til en selvstændig art eller selvstændig slægt eller det kan være to arter eller underarter, som er lagt sammen til en. De steder hvor jeg er stødt på det, har jeg i dette leksikon listet både det nuværende gældende videnskabelige navn såvel som ældre klassificeringer, ligesom jeg har angivet kendte danske og engelske synonymer.