Opdragelse & Træning

Hvorfor bider fuglen?

I naturen vil en fugl sjældent bruge sit næb som våben imod en anden i flokken – kun imod rovdyr og andre trusler. Så det er vigtigt at forstå, at bid eller hakken ikke ligger i fuglens natur, men i høj grad er et resultat af dårlig/manglende opdragelse fra ejerens side!

En fugl vil typisk bide enten i en af følgende situationer:

  • Som forsvar hvis den f.eks. den bliver forskrækket ved en pludselig lyd eller bevægelse eller hvis noget gør ondt.
  • Ved manglende opdragelse kan fuglen bide for at udvise kontrol over situationen.
  • I yngletiden kan der være for mange hormoner i kroppen og fuglen kan blive så ivrig at den glemmer dens normale gode opførsel

De typiske fejl:

Når en fugl bider, vil de fleste fugle ejeren rent instinktivt råbe af fuglen og skælde den ud. MEN! Mange papegøjer elsker at skrige – de synes det er vældigt sjovt! Så de kan opleve råb og skrig som en positiv respons på deres bid. Derfor skal man undgå at råbe og skælde højlydt på fuglen.

En anden typisk reaktion er at man sætter fuglen ind i buret – i “skammekrogen”. Men buret er fuglens hjem og opfattes derfor ikke som en skammekrog. Og inden man får sat fuglen ind i buret, har den glemt at den har bidt, og oplever derfor ikke en konsekvens imellem det at bide og at blive sat ind i buret, dvs. det har ingen opdragende effekt!

Det værst tænkelige man kan gøre, at at slå eller skubbe til fuglen, knibse eller hive i næbbet og tilsvarende. Hvis man griber til den slags fysisk afstraffelse kan man risikere at fuglen mister tilliden til ejeren og det gør kun ondt værre! Desuden er fuglenes knogler meget skrøbelige og kan nemt brække hvis du slår ud efter den eller skubber voldsomt til den!

Hvad du bør gøre istedet:

Det vil være en fordel, hvis man fra starten har markeret sig selv som “flokkens leder” ved at træne papegøjen, bla. til at gå op på hånden ved kommandoen “OP!”

Straks fuglen har bidt markerer du at du som dens “flok leder” er utilfreds med fuglens opførsel; det gør du ved at give den “det onde blik” og sig NEJ en rolig men bestemt tone. Men ikke råbe! Fuglen opfatter dermed at dens flok leder er utilfreds med dens opførsel. Derefter markerer du din dominans ved at sætte hånden hen til den og give kommandoen OP, derefter sætte den anden hånd hen og igen kommandere OP osv. fra hånd til hånd imens man stadig kigger på den med “det onde blik”. På denne måde markerer du at det er DIG der bestemmer. Efter 3-4 gange fra hånd til hånd har fuglen vist at den anerkender din dominans og gør som der bliver sagt, så derfor skal den ikke straffes yderligere ved f.eks. at blive sat i buret eller blive skældt mere ud – heller ikke selv om man stadig har ondt i fingeren, eller hvor den nu har bidt.

Hvis OP kommandoen ikke kan lade sig gøre pga. manglende træning, kan man alternativt kan man straffe fuglen ved at sætte den ned på gulvet og lade den sidde der et stykke tid. De fleste fugle foretrækker at sidde højt oppe i træerne og vil være utryg og usikker nede på gulvet. Når du efter at have skældt den ud og givet den det onde blik, bagefter rækker hånden ned vil fuglen i de fleste tilfælde være glad og taknemmelig for at komme op igen og ikke længere være aggressiv.

Reklame:

Reklame: