IUCN Red List

The IUCN Red List of Threatened Species™ indeholder en listes med truede arter; listen administreres af  International Union for Conservation of Nature. Det er verdens mest fyldestgørende liste of truede arter.

Arterne listet i  The IUCN Red List of Threatened Species™ er kategoriseret som følgende:

  • LC : Least Concern – Ikke Truet
  • NT : Near Threatened – Nær Truet
  • VU : Vulnerable – Sårbar
  • EN : Endangered – Truet
  • CR : Critically Endangered – Kritisk Truet
  • EW : Extinct In The Wild – Uddød i naturen
  • EX : Extinct – Uddød

I takt med at jeg får opdateret disse sider, vil jeg placere  en grafik i højre kolonne som viser hvorvidt arten er truet. Eksempel:

Bemærk at handel, import og eksport af truede dyrearter som udgangspunkt er forbudt med mindre man har særlig tilladelse.

Der henvises til CITES listen som angiver hvilke restriktioner der gælder for de forskellige arter.

For yderligere information henvises til  The IUCN Red List of Threatened Species

Reklame:

Reklame: