Strigops - Uglepapegøje

Slægten Strigops består af en enkelt art: Uglepapegøje. Denne art lever kun i New Zealand. Den er aktiv om natten og har et uglelignende ansigt, hvilket har givet anledning til dens navn.

Med en størrelse på 58-64 cm og en vægt på op til 4 kg (!) er det den tungeste papegøje art. Det er den eneste papegøjeart som ikke kan flyve – istedet lever den på jorden, hvilket gør den sårbar overfor rovdyr som f.eks. katte.

Den er derfor meget tæt på at være udryddet og er listet som kritisk truet (Critically Endangered) af IUCN Red List og den er listet på CITES Appendix I over truede arter.

Tidligere levede de på North Islands, South Islands og Stewart Islands men efter mennesket har koloniseret øerne har vi desværre samtidigt introduceret katte og rotte, hvilket har forårsaget en kraftig tilbagegang i bestanden af Uglepapegøje. I 1999 blev der således kun fundet 50 individer i den fødedygtige alder og de er nu højst sandsynligt uddøde i deres naturlige habitat.

De få overlevende fugle er blevet flyttet til øerne Codfish Island (Whenua Hou), Anchor Island og Little Barrier Island (Hauturu-o-Toi), hvor invasive arter som katte, rotter, pungrotte og lækat er udryddet og Uglepapegøjerne blive nøje overvåget. Denne indsats har heldigvis gjort en forskel idet bestanden i 2016 blev opgjort til 157 individer.

Arter

Strigops habroptila
Uglepapegøje

Fotokreditering

Reklame:

Reklame: