Loriculus galgulus - Blåisset Flagermuspapegøje

Blåisset FlagermuspapegøjeLoriculus galgulus (Linnaeus, 1758) – har fået deres navn pga. at de har en vane med at hænge med hovedet nedad.

De er ikke almindelige i fangenskab.

De bør ikke holdes i indendørsbure, da de sviner en del ligesom lorier. De trives godt i en velbeplantet voliere og laver ikke hærværk på planterne (napper dog blade af til reden i yngletiden). Det er rolige fugle, som uden problemer kan gå sammen med andre småfugle, f.eks. finker eller blødnøb.

De har brug for varme i de kolde måneder.

Pas på med at deres kløer ikke bliver for lange, da de ellers kan hænge fast, når de kravler rundt i tremmerne.

Kan i fangenskab blive op til 15 år.

Kan bla. ses i Nordsjællands Fuglepark.

Blåisset Flagermuspapegøje er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Overvejende grøn med blå isse, rød strube, gyldenbrunt på rygen imellem skuldrene, rød hale med grønne kanter.

Hunnerne er magen til hannen, men den blå plet er mindre tydelig, og den røde plet på struben mangler som regel på hunnen.

Ungfugle ligner de voksne, men er mere matte i farverne.

Længde: ca. 12 cm
Vægt: ca, 28 g 

Levested

Thailand og på Borneo.

Blåisset Flagermuspapegøje lever på Malay Peninsula, Sumatra, Borneo og mange af de tilstødende øer.

Underarter

Ingen.

Føde

Nektar fra en lukket beholder – ellers forsøger de at bade i det. Desuden frugt og grønt samt små frø, f.eks. kanariefrø og hirse.

Opdræt

I naturen yngler Blåisset Flagermuspapegøje i hule træstammer, hvor de forer deres rede med græsstrå, kviste og blade. De fleste fugle holder materialerne til redebygning i næbbet men flagermuspapegøjen bærer materialene mellem halefjerene.

Sæt en undulatredekasse ind i volieren om foråret og sørg for der er blade mm. i volieren, som de kan bruge til at fore kassen med.

Der lægges 3-4 æg som udruges på ca. 20 dage.  Ungerne er flyvefærdige ca. 35 dage efter klækningen.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittaculidae
  • Slægt: Loriculus

Synonymer

  • Dansk: Blåisset Flagermuspapegøje
  • Engelsk: Blue-crowned Hanging Parrot, Blue-topped Hanging Parrot, Sapphire-crowned Hanging Parrot, Malay Hanging Parrot, Malay Lorikeet, Malaysian Hanging-Parrot
  • Fransk: Coryllis à tête bleue, Coryllis à calotte bleue, Coryllis de Malacca, Coryllis malais, Loricule à tête bleue, Loricule de Malacca, Loricule malais
  • Tysk: Blaukronenpapageichen, Blaukrönchen
  • Portugisisk: Lorito-de-coroa-azul
  • Spansk: Lorículo Coroniazul, Lorículo Azul
  • Videnskabeligt: Loriculus galgulus, Psittacus Galgulus

IUCN Red List

BirdLife International 2016. Loriculus galgulus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685384A93070938.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685384A93070938.en
Accessed on 12 March 2022

Reklame:

Reklame: