Myiopsitta monachus - Munkeparakit

MunkeparakitMyiopsitta monachus (Boddaert, 1783) – er en lille sydamerikansk parakit, som bygger nogle imponerende store reder af grene og kviste (se foto).

Munkeparakitten er meget almindelig i fangenskab, da den er meget nem at holde i voliere og en nem ynglefugl. Fuglene bør holdes i flok i en stor voliere. Kan holdes ude hele året rundt.

De lever typisk 15 – 25 år.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark) og Nordsjællands Fuglepark.

Munkeparakit er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Grøn fjerdragt på ryg og vinger. Halen har samme grønne farve, men er lysere nedenunder. Pande, ansigt og bryst er askegråt. Fjerene på brystet har brun kant, hvilket giver grå og brune skæltegninger.  Gul mave samt nederste del af brystet. Svingfjerene er blå. Næbbet er brunligt, iris mørkebrun og benene grå.

Begge køn har ens farver.

Hos ungfugle har panden et grønt skær.

Længde: ca. 29 – 30 cm.
Vægt: ca. 127 – 140 g

Der er desuden fremavlet forskellige farvemutationer, se et par eksempler herunder til højre.

Levested

Sydamerika: Munkeparakit er udbredt i et stort område fra det sydlige og sydøstlige Brasilien over det sydlige Bolivia, Paraguay og Uruguay til det vestlige og nordlige Argentina.

Underarter

Der findes tre underarter:

 • Myiopsitta monachus monachus (Boddaert, 1783) :
  Lever i det sydøstlige Brasilien, Uruguay og nordøstlige Argentina.
 • Myiopsitta monachus calita (Jardine & Selby, 1830) :
  Lever i det vestlige Argentina. Er lidt mindre end monachus og har desuden mørkere grå hoved uden blåt skær på panden; nederste del af maven  med blåligt skær.
 • Myiopsitta monachus cotorra (Vieillot, 1818) : Lever i det sydlige Bolivia, sydlige Brasilien, Paraguay og nordvestlige Argentina. Ligner calita men oversiden har lysere grøn og maven knap så meget gult.

Føde

Vilde fugle lever af frø fra både vilde planter og dyrkede afgrøder samt frugt, rødder, insekter og larver.

I fangenskab bør kosten primært baseres på pellets fx. ZuPreem suppleret med en smule frø af god kvalitet samt forskellig frugt og grønt.

Opdræt

Munkeparakitten er en relativ nem ynglefugl og får gerne flere kuld om året. 

Munkeparakitten bygger rede i grene, men da reden ofte er meget ustabil, er det nødvendigt med understøtning. I naturen kan reden veje op til 1.235 kg (!) og hvert ynglepar har sit egen afdeling i dette store fællesbo. I yngletiden skal de derfor have masser af grene til deres redebygning. Sæt f.eks. en platform med trådnet udspændt i en kraftig træramme øverst i volieren, så de har den som udgangspunkt til reden. Alternativt kan anvendes en redekasse blot der er godt med kviste i den.

Der lægges op til 5 – 7 æg i et kuld. Rugetiden varer 23 – 25 dage; ungerne er flyvefærdige 6 – 7 uger senere.

Reklame:

Taxonomi

 • Orden: Psittaciformes
 • Familie: Psittacidae
 • Slægt: Myiopsitta

Synonymer

 • Dansk: Munkeparakit
 • Engelsk: Monk Parakeet, South American monk parakeet
 • Fransk: Perriche veuve
 • Tysk: Mönchssittich
 • Portugisisk: Caturrita, catorra, catorrita, papo-branco, periquito-do-Pantanal
 • Spansk: Cotorra Argentina, Cotorra, Cotorra Común, Cotorrita, Cata Aliazul, Perico Monje
 • Videnskabeligt: Myiopsitta monachus, Myiopsitta monacha, Psittacus monachus

IUCN Red List

BirdLife International 2018. Myiopsitta monachus. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T45427277A132189848.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T45427277A132189848.en
Accessed on 12 March 2022

Myiopsitta monachus monachus
Foto: Copyright © 
Sergio Gregorio

Reklame:

Albino Munkeparakit. 
Foto: Copyright ©  Hans-Henrik Sørensen 

Lutino Munkeparakit. 
Foto: Copyright ©  Hans-Henrik Sørensen 


Reklame: