Psittacula derbiana - Kinaparakit

KinaparakitPsittacula derbiana (Fraser, 1852) – er relativt støjende men er ellers rolige og fredsommelige fugle. De er hårdføre når først de er aklimatiserede. De har et kraftigt næb og et kraftigt bid – sørg derfor for at give dem rigeligt med grene at gnave i, da det ellers vil gå ud over selve volieren. De holder af at gå rundt i bunden af volieren, og det er derfor nødvendigt at give dem ormekur af og til.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark) og Nordsjællands Fuglepark.

Kinaparakit er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Nær Truet’ (Near Threatened) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Fjerdragten er generelt grøn med violet-blå hoved og grå-blå bryst, mave og undervinge. Sort ring omkring halsen samt over næbbet hen til øjnene. Nakken er grøn. De midterste halefjer er blå med grøn basis, de ydre halefjer er grønne med blå kant. Overnæbbet er red med gullig spids, undernæbbet er sort. Bleg gul iris, grå fødder.
Hunnen har et brunligt bånd bag øre-dækfjerene, farverne på brystet/maven er svagere og overnæbbet er sort.

Ungfugle har grøn isse og nakke, næbbet er pink, iris mørk. Unge hanner har en anelse svagere farve på brystet. Fuglene er fuldt udfarvede efter to år.

Længde: 50 cm
Vægt: 320 g

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittaculidae
  • Slægt: Psittacula

Synonymer

  • Dansk: Kinaparakit
  • Engelsk: Lord Derby’s Parakeet, Derbyan Parakeet, Chinese Parakeet, Upper Yangtze Parakeet
  • Fransk: Perruche de Derby
  • Tysk: Chinasittich
  • Portugisisk: Periquito-da-china
  • Spansk: Cotorra de Derby, Cotorra Verde China
  • Videnskabeligt: Psittacula derbiana, Psittacula derbyana

IUCN Red List

BirdLife International 2016. Psittacula derbiana. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685500A93076177.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685500A93076177.en
Accessed on 12 March 2022

På fotoet herover til venstre ses en ungful kigge ud af redekassen – i midten ses en voksen hun og til højre en voksen han.

Levested

Lever i bjergskovene i det sydvestlige Kina, sydøstlige Tibet og nordøstlige Assam. De ses også af og til i opdyrkede områder.

Underarter

Ingen.

Føde

I naturen spiser de frø, frugt, bør og blad knopper.

I fangenskab bør føde baseres på pellets suppleret med frømix af god kvalitet samt forskellig frugt og grønt.

Opdræt

I naturen yngler de i midten af juni og foretrækker de at bygge rede i poppel træer. Det er ofte lykkes at få dem til at yngle i voliere. Yngletiden starter her ofte i april og der lægges 2-4 æg som måler ca. 36.1 x 27.7 mm. Æggene er udruget efter ca. 23 dage og ungerne er flyvefærdige efter 8-9 uger og er voksne efter to år, men lægger dog ofte ufrugtbare æg indtil de bliver lidt ældre.

Reklame: