Agapornis nigrigenis – Sortkindet Dværgpapegøje

Beskrivelse

Denne art er ikke så støjende som andre dværgpapegøjer. Den har et roligt temperament og kan holdes sammen med andre fugle.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark)

Udseende

Kropsfarven er grøn. Hovedet er rødbrunt med sorte kinder. Orange plet under næbbet , som går over i gul-grøn. Hvid øjenring. Næbbet er rødt. Grå fødder.

Ungfugle ligner de voksne fugle men har et mere orange næb.

Størrelse: ca. 14 cm

Levested

Afrika: Sydlige Zambia samt den nordligste del af Zimbabwe.

Lever i træerne langs floder i flokke på op til 20 fugle.

Lever i et forholdsvis lille afgrænset område og er truet (IUCN: VU) da dens naturlige habitat ødelægges bla. pga. gradvis tørlægning af de vandområder, den lever ved.

Føde

I naturen spiser den græs frø, hirse, durra (sorghum), majs, bær, blomster og insekt larver.

Opdræt

I naturen yngler de i træhuller men de kan også yngle under hustage.

De er meget ynglevillige og har et roligt temperament, så man kan have flere ynglepar i volieren.

Engelsk navn: Black-cheeked Lovebird

På dansk også kaldet Sodbrunhovedet Dværgpapegøje