Amazona oratrix – Gulhovedet Amazone

Beskrivelse

Gulhovedet Amazone er en af de bedst kendte Amazon papegøjer og en af de smukkeste.

Er en af de bedste papegøjer til at lære at tale.

Er generelt meget glade for at bade - både i en skål, men også med blomsterforstøver eller andet.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark)

Udseende

Grøn fjerdragt - lysest på bugen, mørkere på ryggen med blå/sort spidser. Kraftig gul farve på panden og kinderne, og som kan trække mere eller mindre længere bagover på hovedet. Orange-rød farve midt på vingen, som glider over i en svag gul farve. Hale fjerene har grøn spids. Under halen er kraftig rød og lidt blå farver. Ben og næb er grålig, men kan være mere eller mindre gullig.

Størrelse: 38-43 cm

Levested

Lever i skove og områder med spredte træer nær vandløb i Belize samt mangrover i Guatemala. Er observeret både enkeltvis, i par samt i små grupper såvel som store flokke. Var tidligere udbredt langs begge Mexicos kyster men deres habitater er blevet ødelagt og mange er blevet fanget for at blive solgt som kæledyr.

Opdræt

Når fuglene har unger, kan de blive meget aggressive og man bør derfor ikke forstyrre dem mere end højst nødvendigt. I værste fald kan de slå ungerne ihjel.
Giv godt varieret foder med frugt og grønt i ruge/opdrætsperioden.

Engelsk:

  • Yellow-headed Amazon 
  • Yellow-headed Parrot

Tidligere betegnet Amazona ochrocephale oratrix men nu sin egen art.