Amazona ochrocephala – Gulisset Amazone

Engelsk: Yellow-crowned parrot

Beskrivelse

Meget dygtig til at efterabe og snakke.

Inden køb bør man checke næseborene for at sikre at de har ensartet størrelse og ikke viser tegn på udflåd, hævelser eller tilstopning, da fuglene kan være let modtagelige overfor luftvejs infektioner, der kan være vanskelige at helbrede.

Er udryddelses truet i naturen.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark)

Udseende

Grøn fjerdragt - lysest på brystet. Gul pande/isse.
Hos ungfugle er iris brun - kønsmodne fugle har orange/rød/brun iris.

Størrelse: 35 cm
Vægt: 402 - 561 g

Gennemsnitsalder: 40 år

Levested

Sydamerika: Fra Guyana og Venezuela i syd til Andesbjergene i Columbia i vest, samt på Trinidad.

Opdræt

Yngletiden er december til maj. Der lægges et kuld æg pr. sæson med 2-4 hvide æg. Æggene udruges på ca. 25 dage. Ungerne er flyvefærdige efter ca. 56 dage. Ungerne kan klare sig selv efter 2 måneder.

Ungerne bliver kønsmodne i 3 års alderen.