Aprosmictus erythropterus – Rødvingeparakit

Er efterhånden blevet almindelig blandt danske fugleholdere. Bliver dog sjælden tam. Artens videnskabelige navn kommer af de oldgræske ord “erythros” (rød) og “pteron” (vinge). Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund …