Eupsittula aurea - Halvmåneparakit

Halvmåneparakit – Eupsittula aurea (Gmelin, JF, 1788) – var indtil 2013 klassificeret som Aratinga aurea men er nu omklassificeret som følge af nyere DNA forskning.

Opdræt er begrænset selv om Halvmåneparakit er blevet meget populær og er forholdsvis nemme at gøre tam.

I ynglesæsonen ses fuglene typisk i par, ellers ses de i grupper på 10-30 fugle.

Halvmåneparakit kan typisk blive ca. 15-20 år gamle.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark) og Nordsjællands Fuglepark.

Halvmåneparakit er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Panden og forreste del af issen er en karakteristisk plet, som er orange ved panden som derefter går over i gult op mod issen. Bagerste del af issen er mat blå. Kinder, hals og brystet er lys olivengrøn. Ryg og oversiden af vinger er mørkegrøn. Øjnene er gul-orange med orange øjenring. Næbbet er grå-sort.

Ungfugle har samme farver som de voksne men den orange-gule plet i panden er smallere. Øjnene er grå med nøgen øjenring.

Længde: 26 cm
Vægt: 80-105 g

Levested

Halvmåneparakit lever i Sydamerika.

Den lever i et geografisk stort område fra Surinam til det sydlige Brasilien, sydøstlige Peru, østlige Bolivia, Paraguay og nordlige Argentina.

Underarter

Ingen.

Føde

Føden består af frø, blomster og insekter; de spiser bla. termitter samt larver af biller, fluer og møl.

De spiser både i træerne og på jorden og ses ofte i selskab af andre papegøje arter.

Opdræt

Volieren bør mindst være 2 m lang. Som redekasse anvendes en vertikal kasse eller hul træstamme med målene ca. 30 x 30 x 45 cm.

Der lægges typisk 2-6 æg. Rugetiden er 24 dage, ungerne er flyvefærdige 7-8 uger efter de er udklækket.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittacidae
  • Slægt: Eupsittula

Synonymer

  • Dansk: Halvmåneparakit
  • Engelsk: Peach-fronted Parakeet
  • Fransk: Conure couronnée
  • Tysk: Goldstirnsittich
  • Portugisisk: Periquito-rei
  • Spansk: Aratinga Frentidorada
  • Videnskabeligt: Eupsittula aurea, Aratinga aurea

IUCN Red List

BirdLife International 2016. Eupsittula aurea. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685742A93084808.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685742A93084808.en
Accessed on 12 March 2022

Reklame:

Reklame: