Lathamus discolor - Svaleparakit

SvaleparakitLathamus discolor (Shaw, 1790) – er en slank mellemstor parakit. Den er det eneste medlem af Lathamus slægten. Svaleparakit er ikke almindelig i fangenskab. De er nært beslægtet med Rosella parakitterne. 

De er meget aktive og støjer meget. De er meget hurtige flyvere. De bliver typisk op til 15 år gamle.

Svaleparakit er kritisk truet pga. habitattab og fældning af de gamle hule træer, der bruges til reder. Rovdyr som f.eks. Korthovedet flyvepungegern (Petaurus breviceps) udgør også en trussel for bestanden. Den er endemisk i sydøst Australien og Tasmanien.

Kan bla. ses i Nordsjællands Fuglepark.

Svaleparakit er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Kritisk Truet’ (Critically Endangered) af IUCN Red List

Beskrivelse

Fjerdragten er primært grøn med blålig isse. Over næbbet er et smalt rødt bånd. Under næbbet er en større rød plet – de to røde områder er adskilt af et smalt gult bånd. Vingerne er forholdsvis lange med en rød plet ved vingebuen. Halen er lang og kileformet. Øjnene er orange-gul.

Hunnen er lidt mattere i farven. Ungfugle har mørk iris og svag orange farvet næb.

Størrelse: ca. 25 cm
Vægt: ca. 46 – 76 g

Levested

I yngleperioden september – marts holder de til på Tasmania og Flinders Island – i vinter perioden flyver de mod nord til det østlige og sydøstlige Australien

De ses både i skove og skovområder, opdyrkede marker og plantager samt i by områder.

Underarter

Ingen.

Føde

I naturen lever de af pollen og nektar, især fra Eucalyptus-blomster men også Banksia og Xanthorrhoea blomster, insektlarver, frugt, bær og nogle græsfrø.

Kosten bør baseres på pellets suppleret med nektar opblødt i franskbrød samt en smule frømix (parakitblanding med små frø, begrænset/ingen mængde solsikke) af god kvalitet . Suppler med forskellige frugt, grønt og nødder (undgå jordnødder).

Opdræt

Reden laves i et hult træ 6-20 meter over jorden. De holder typisk til sammen med andre ynglepar.

Volieren bør være mindst 3 meter lang. Redekassen bør være ca. 20 x 20 x 35 cm

Der lægges 3-6 hvide æg, som udruges i løbet af ca. 20 dage; ungerne er flyvefærdige efter ca. 6 uger.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittaculidae
  • Slægt: Lathamus

Synonymer

  • Dansk: Svaleparakit
  • Engelsk: Swift Parrot
  • Fransk: Perruche de Latham
  • Tysk: Schwalbenlori, Schwalbensittich
  • Portugisisk: Periquito-andorinha
  • Spansk: Periquito Migrador
  • Videnskabeligt: Lathamus discolor

IUCN Red List

BirdLife International 2018. Lathamus discolor. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22685219A130886700.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22685219A130886700.en
Accessed on 12 March 2022

Reklame:

Reklame: