Lathamus discolor – Svaleparakit
Engelske navne:

  • Swift Parrot
  • Red-faced Parrot
  • Red-shouldered Parrot

Beskrivelse

Svaleparakit er en slank mellemstor papegøje. Den er det eneste medlem af Lathamus slægten. De er nært beslægtet med Rosella parakitterne. 

De er meget aktive og støjer meget. De er meget hurtige flyvere.

Svaleparakit er kritisk truet pga. habitattab og fældning af de gamle hule træer, der bruges til reder. Rovdyr som f.eks. Korthovedet flyvepungegern (Petaurus breviceps) udgør også en trussel for bestanden. Den er endemisk i sydøst Australien og Tasmanien.

Udseende

Fjerdragten er primært grøn med blålig isse. Over næbbet er et smalt rødt bånd. Under næbbet er en større rød plet - de to røde områder er adskilt af et smalt gult bånd. Vingerne er forholdsvis lange med en rød plet ved vingebuen. Halen er lang og kileformet. Øjnene er orange-gul.

Hunnen er lidt mattere i farven. Ungfugle har mørk iris og svag orange farvet næb.

Størrelse: ca. 25 cm

Levested

I yngleperioden september - marts holder de til på Tasmania og Flinders Island - i vinter perioden flyver de mod nord til det østlige og sydøstlige Australien

De ses både i skove og skovområder, opdyrkede marker og plantager samt i by områder.

Opdræt

Reden laves i et hult træ 6-20 meter over jorden. De holder typisk til sammen med andre ynglepar.

Der lægges 3-5 hvide æg.