Lathamus - Svaleparakit

Lathamus slægten indeholder en enkelt art: Svaleparakit. Det er en lille slank papegøje på ca. 25 cm med en lang spids hale.

Svaleparakitten yngler på Tasmanien og migrerer til det østlige og sydøstlige Australien i vinter perioden.

Arten er kritisk truet og det skønnes at der kun er ca. 1000 vilde fugle tilbage.

Arter

Lathamus discolor
Svaleparakit


Reklame: