Mascarinus - Mascarenerpapegøje

Mascarinus slægten omfatter en enkelt uddød papegøje art: Mascarenerpapegøje. Denne art levede på La Réunion men uddøde desværre i 1834.

I dag findes der kun to udstoppede eksemplarer: et på Muséum National d’Histoire Naturelle i Paris og et på Naturhistorisches Museum i Vien. Disse har fornyligt været anvendt til DNA forskning for at fastslå slægtskab med andre arter.

Arter

Mascarinus mascarinus
Mascarenerpapegøje

Der har været en del forvirring omkring klassificering af Mascarenerpapegøje og Vasapapegøjerne, idet en genetisk undersøgelse i 2011 foretaget af Samit Kundu m.fl. konkluderede at Lille Vasapapegøje var beslægtet med den nu uddøde Mascarenerpapegøje. Baseret på denne undersøgelse blev det foreslået at arterne i Coracopsis slægten skulle flyttes til Mascarinus slægten, da den er ældre. Flere kilder bla. Clements Checklist inkluderer således Lille VasapapegøjeVasapapegøje og Seychelles Papegøje i  Mascarinus slægten.

Der var imidlertid en del diskussion omkring denne undersøgelse og flere forskere mente at den i undersøgelsen anvendte DNA måske var blevet ødelagt ved at blive forurenet med DNA fra andre fugle, og det var derfor nødvendigt med flere undersøgelser inden man kunne træffe en endelig konklusion. I 2017 foretog Lars Podsiadlowski m.fl. en ny DNA undersøgelse og kom til en helt anden konklusion, idet denne undersøgelse modbeviste den forrige undersøgelse og istedet sandsynliggjorde, at Mascarinus slægten sammen med Tanygnathus skulle flettes ind i  Psittacula slægten.

Som konklussion på den nyeste forskning hører Vasapapegøjerne således stadig under Coracopsis slægten og Mascarinus slægten omfatter derfor ifølge IOC kun den uddøde Mascarenerpapegøje..

Reklame:

Reklame: