Ognorhynchus - Guløret Parakit

Slægten Ognorhynchus består af en enkelt sydamerikans art: Guløret Parakit. De hører til gruppen af Conurer.

De lever i Columbia og Ecuador.

Guløret Parakit er følge IUCN Red List truet da der kun er en meget lille bestand af vildtlevende ynglefugle. Heldigvis ser det ud til at bestanden så småt begynder at vokse som følge af intensivt arbejde med at sikre dem.

Arter

Ognorhynchus icterotis
Guløret Parakit

Fotokreditering

Relaterede Arter

Reklame:

Reklame: