Lorius chlorocercus – Grønhalet Lori

Beskrivelse

Rød fjerdragt med sort pande, isse, nakke og kindpletter. Gult bånd øverst på brystet. Grønne vingefjer. Lys blå vingebue. Undersiden af halen er gul-oliven, oversiden er rød med grønne spidser. Næb orangerødt, iris orange-rød, fødder mørk grå.

Kønnene har har samme farve.

Ungfuglene mangler den sorte kindplet og det gule bånd er ikke så udtalt; desuden brunt næb og mørk iris.

Størrelse: 28 cm

Levested

Østlige Solomon Islands.

Lever i skove og kokosnød plantager. Foretrækker at sidde højt oppe i træerne. Opholder sig mest i de højere liggende områder.

Føde

Pollen, nektar, blomster og frø

Opdræt

Bør holdes i en volie på 4 x 1 x 2 meter. Må ikke holdes ude ved temperaturer under 15 grader.

Anvend en redekasse med målene 40 x 20 x 30 cm.

Der lægges normalt to æg, af og til tre - størrelse: 30x24 mm. Æggene udklækkes efter 10 uger. Det er ikke usædvanligt med to kuld på en sæson.

Engelsk: Yellow-bibbed Lory

På dansk også kaldet Gulkravet Lori