Poicephalus senegalus - Senegalpapegøje

SenegalpapegøjePoicephalus senegalus (Linnaeus, 1766) – er ret almindelig i fangenskab. Det er meget smukke fugle, og de er heller ikke specielt støjende, men kan være meget nervøse og sky, og kan også være slemme til at ødelægge træværk mm. i volieren. De har et meget livligt væsen, og sidder sjældent stille i ret lang tid af gangen.

Håndopmadede fugle kan blive meget tamme og tillidsfugle, og kan endda lære at sige nogle få ord. De er meget nysgerrige og vil gerne deltage i alt hvad man foretager sig.

Hvis man køber en fugl, som ikke er håndopmadet, skal man sikre sig, at man får en ungfugl, da de voksne kan være meget sky og aldrig bliver tamme. Bliver ej heller gode opdrætsfugle hvis de er indfanget som voksne. Ungfuglene kan blive nogenlunde tamme selv om de ikke er håndopmadet, og kan med god tålmodighed også blive håndtamme.

Senegalpapegøjer kan være meget humørsvingende og kan finde på at bide på at bide uden grund, og de har et meget hårdt bid; de holder fast og bider til, hvor mange andre papegøje arter bare giver et hurtigt hak eller nap.

I naturen lever de op til 25-30 år men i fangenskab kan de blive ca. 30-50 år.

Kan bla. ses i Nordsjællands Fuglepark.

Senegalpapegøje er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Pande og isse er mørkegrå, noget lysere omkring kinderne. Øverste del af bryst og ryg er mellemgrøn. Bugen er gul/gulorange. Vingerne er grønne/olivengrønne, halen brun/olivengrøn, næbbet sort, gul iris, gråbrune ben.

De grønne og gule farver på brystet udgør en V-form, som hus hunnen ofte er længere. Hunnens næb og hoved er generelt lidt mindre og smallere end hannens. Underhale dækfjer er mere gul hos hannen og mere grøn hos hunnen. Hannerne er generelt lidt større og tungere end hunnerne.

Ungfuglene har samme fjerdragt som de voksne, dog lidt mere mat i farven, samt ved den mørke/grå iris; de voksne har gul/orangegul iris.

Den orangegule farve på bugen kan variere meget fra ren gul til orange. Man kan selv gøre bugen mere orange ved at fodre ungerne med røde orme.

Længde: ca. 23 -25 cm
Vægt: ca. 155 g

Levested

Vest Afrika, nærmere bestemt Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Elfenbenskysten, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone og Togo.

Lever i tørre savanne områder med sparsom skov / åbne skove.

Underarter

Der findes to underarter:

 • Poicephalus senegalus senegalus (Linnaeus, 1766) : Lever i et område fra Gambia og Guinea-Bissau til det sydlige Niger, nordlige Nigeria, nordlige Cameroon og sydvestlige Chad.
 • Poicephalus senegalus versteri (Finsch, 1863) : Lever i et område fra det nordvestlige Elfenbenskysten til sydvestlige Nigeria. Adskiller sig fra nominatformen ved mørkere grøn på oversiden; nederste del af bryst samt mave er orange/rød.

Føde

Føden bør baseres på pellets suppleret med lidt frømix af god kvalitet. Desuden forskellige slags frugt og grønsager. I yngletiden suppleres med spiret frø, opblødt franskbrød samt rigeligt grønt, f.eks. gulerødder.

Opdræt

Er relativt let at opdrætte. Håndopmadede fugle er meget populære som tamfugl.

Kønsmodne ved 3-4 års alderen men nogle yngler først når de er 5-7 år. 

Bemærk: Hannen kan være aggressiv overfor hunnen i ynglesæsonen – volieren skal derfor have en passende størrelse og tilflugtssteder til hunnen.

Redekassen bør være ca. 25 x 25 i bunden og 45-60 cm høj og lavet i kraftigt materiale. Hullet bør være ca. 6,5 cm i diameter.

Kuldet består af til 3-4 hvide æg. Rugetiden varer ca. 27-28 dage. Ungerne åbner først øjnene efter ca. 2-3 uger og er helt afhængig af moderen som tilbringer det meste af sin tid i reden de første fire uger imens hannen bringer føde til hunnen og ungerne og bevogter reden. 

Ungerne forlader reden efter ca. 9 uger og kan klare sig selv efter ca. 12 uger

Reklame:

Taxonomi

 • Orden: Psittaciformes
 • Familie: Psittacidae
 • Slægt: Poicephalus

Synonymer

 • Dansk: Senegalpapegøje
 • Engelsk: Senegal Parrot, Yellow-bellied Parrot
 • Fransk: Perroquet youyou, Youyou, Youyou du Sénégal
 • Tysk: Mohrenkopf
 • Portugisisk: Periquito-massarongo
 • Spansk: Lorito Senegalés
 • Videnskabeligt: Poicephalus senegalus

IUCN Red List

BirdLife International 2019. Poicephalus senegalus. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T22685295A155304773.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22685295A155304773.en
Accessed on 12 March 2022

Foto: Art G.
Licens: Creative Commons CC BY 2.0

Bemærk det orange/røde bryst på underarten p.s. versteri


Reklame: