Polytelis anthopeplus – Bjergparakit

Engelsk:

  • Regent Parrot
  • Rock Pebbler

På dansk også kaldet Rock Peplar parakit

Beskrivelse

Tak til Aase Nygaard og Kirsten Klamer for fotos! 🙂

I naturen undgør de såvidt muligt menneskelig kontakt og ses sjældent i nærheden af bebyggede områder. De ses ofte i flokke på over 100 fugle, og er et smukt syn med deres stærke gule farver.

Bjergparakit (eller Rock Peplar som den også kaldes) er set krydset med Prinsesse, Barraband og Rødvinget parakit.

Udseende

Hannen har en næsten ren gul fjerdragt med svag oliven på isse og hals. Røde fjer på vingerne. Mørk blå/sort vingedækfjer samt store svingfjer. Orangebrune øjne, koralrødt næb og grå fødder.

Hunnen er mere mørk, næsten olivengrøn og har desuden lysere overgump og lår samt mindre udtalt rød og gul farve på vingerne.

Ungfuglene er vanskelige at kønsbestemme udfra fjerdragten. Først når de er ca. 18 måneder, før hannen sine flotte gule og røde fjer. Ungfuglene ligner hunnen, men hannerne er dog en anelse mere gule.

Størrelse: 40 cm - heraf er halen ca. 20 cm.

Vægt: Hannen vejer ca. 170 gram, hunnen ca. 175 gram.

Levested

Sydvestlige Australien i træbevoksede områder, ses noget mere sjældent i det sydøstlige Australien.

Opdræt

I naturen bygger de rede i et hult træ eller en hul gren. Reden kan være op til 5 meter nede i træet! Er dog også set yngle i klippespalter i nærheden af Murray floden.

I yngletiden mader hannen hunnen imens hun yngler.

Udfarvet han
Foto: Aase Nygaard

Ung hun
Foto: Kirsten Klamer

Ung hun
Foto: Kirsten Klamer