Polytelis anthopeplus - Bjergparakit

Voksen han.
Foto: David Cook – Licens: Creative Commons CC BY-NC 2.0

BjergparakitPolytelis anthopeplus (Lear, 1831) – er en overvejende gul australsk parakit. Den er også kendt under navnet Rock Peplar. De bliver typisk ca. 25 år gamle. De er ikke helt så udbredte blandt opdrættere som andre australske parakitter.

I naturen undgør de såvidt muligt menneskelig kontakt og ses sjældent i nærheden af bebyggede områder. De ses ofte i flokke på over 100 fugle, og er et smukt syn med deres stærke gule farver.

Bjergparakit er set krydset med Prinsesse, Barraband og Rødvinget parakit.

Bjergparakit er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Hannen har en næsten ren gul fjerdragt med svag oliven på isse og hals. Røde fjer på vingerne. Mørk blå/sort vingedækfjer samt store svingfjer. Orangebrune øjne, koralrødt næb og grå fødder.

Hunnen er mere mørk, næsten olivengrøn og har desuden lysere overgump og lår samt mindre udtalt rød og gul farve på vingerne.

Ungfuglene er vanskelige at kønsbestemme udfra fjerdragten. Først når de er ca. 18 måneder får hannen sine flotte gule og røde fjer. Ungfuglene ligner hunnen, men hannerne er dog en anelse mere gule. Øjnene er brune, næbbet er orange/gult.

Størrelse: ca. 40 cm – heraf er halen ca. 20 cm.
Vægt: ca. 150 – 206 gram

Voksen hun
Foto: David Cook – Licens: Creative Commons CC BY-NC 2.0

Levested

Sydvestlige Australien i træbevoksede områder, ses noget mere sjældent i det sydøstlige Australien.

Underarter

Der findes to underarter, som lever geografisk adskilt:

 • Polytelis anthopeplus anthopeplus (Lear, 1831) : Lever i det sydvestlige Western Australia
 • Polytelis anthopeplus monarchoides (Schodde, 1993) : Lever i et område fra det sydøstlige South Australia til sydvestlige New South Wales og nordvestlige Victoria.

Føde

Kosten bør baseres på pellets suppleret med lidt frømix af god kvalitet samt forskellig frugt og grønt.

Opdræt

I naturen bygger de rede i et hult træ eller en hul gren. Reden kan være op til 5 meter nede i træet! Er dog også set yngle i klippespalter i nærheden af Murray floden. I yngletiden mader hannen hunnen imens hun yngler.

Der anvendes en diagonal redekassen med målene ca. 18 x 18 x 60 cm.

Hunnen lægger normalt 4-6 æg, som udruges i løbet af ca. 20 dage; ungerne er flyvefærdige ca. 5 uger efter klækning.

 

Reklame:

Taxonomi

 • Orden: Psittaciformes
 • Familie: Psittaculidae
 • Slægt: Polytelis

Synonymer

 • Dansk: Bjergparakit, Rock Peplar
 • Engelsk: Regent Parrot, Regal Parrot, Royal Parrot, Rock Pebbler, Black-tailed Parakeet, Black-tailed Parrot, Black-throated Parrot, Blossom-feathered Parakeet, Mallee Smoker, Marlock Parakeet, Marlock Parrot, Mountain Parrot, Plaide-wing Parrot, Smoker, Smoker Parrot, Yellow King-Parrot
 • Fransk: Perruche mélanure, Régente mélanure, Perruche à queue noire
 • Tysk: Bergsittich
 • Portugisisk: Periquito-regente
 • Spansk: Perico Regente
 • Videnskabeligt: Polytelis anthopeplus, Palaeornis anthopeplus

IUCN Red List

BirdLife International 2016. Polytelis anthopeplus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685078A93058023.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685078A93058023.en
Accessed on 20 May 2023

Reklame:

Reklame: