Pyrrhura devillei – Brunskuldret Conure

Foto: Sergio Gregorio @sergiogregoriophoto via Instagram

Beskrivelse

Kropsfarven er generelt grøn med rødlig mave, brune øre dækfjer, grå nakke og bryst. Kraftig rød vingebue ("skulder"). De små undervinge dækfjer er røde, de store er gule.

Brunskuldret Conure er nært beslægted med Rødbuget Conure - Pyrrhura frontalis som den ligner, men Brunskuldret Conure har en brunlig isse og undersiden er mørkere samt røde og gule undervinge dækfjer.

Størrelse: ca. 26 cm

Levested

Sydamerika: Sydlige Brasilien og nordøstlige Paraguay 

Er forholdsvis almindelig men bestanden er gået tilbage pga. fældning af skove til landbrugsland og trækulsproduktion og betegnes derfor som "Nær Truet".

Føde

Frø, nødder og frugt.

Engelske navne:

  • Blaze-winged Parakeet
  • Blaze-winged Conure
  • Black-winged Parakeet
  • Deville's Conure