Trichoglossus euteles - Gulhovedet Lori

Gulhovedet LoriTrichoglossus euteles (Temminck, 1835) – er en overvejende grøn Lori, som lever på Lesser Sundas øerne i Indonesien.

Udenfor ynglesæsonen ses de i flokke på op til 100 fugle, som er meget støjende i flugten. Når de spiser og hviler er de derimod meget stille og derfor vanskelige at få øje på.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark)

Gulhovedet Lori er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Fjerdragten er overvejende grøn med en oliven-gul hoved med bleg-gule striber på issen og en bleg grøn stribe omkring nakken. Oversiden er mørkegrøn, undersiden er lysere grøn. Undervingen har et gult bånd. Øjnene er røde. Næbbet er orange-rød.

Ungfugle har brunt næb og brune øjne. Hovedet er oliven-grøn med striber af en mere bleg grøn.

Juveniles has a brown bill and brown eyes. The head is olive-green with streaks of paler green.

Størrelse: 25 cm
Vægt: 80 – 85 g

Levested

Lesser Sundas i Indonesien: Timor og tilstødende øer fra Lomblen til Babar.

Findes i lavlands skove og savanne skovområder fra 1000 m op til  2300 m samt i opdyrkede områder.

Underarter

Ingen.

Føde

Vilde fugle lever af nektar, pollen, frugt, små frø, insekter og larver.

I fangenskab bør føden primært være baseret på nektar – enten hjemmelavet eller færdiglavet. Giv også rigeligt med frugt og grønsager samt lidt kolbehirse og spiret frø.

Opdræt

Som redekasse anvendes en hul træstamme eller en vertikal boks med målene ca. 25 x 25 x 60 cm.

Der lægges typisk 3 æg, som udruges i løbet af 23 dage. Ungerne er flyvefærdige efter 8 uger.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittaculidae
  • Slægt: Trichoglossus

Synonymer

  • Dansk: Gulhovedet Lori
  • Engelsk: Olive-headed Lorikeet, Perfect Lorikeet
  • Fransk: Loriquet eutèle
  • Tysk: Gelbkopflori
  • Portugisisk: Lóris-de-cabeça-amarilla
  • Spansk: Lori Humilde, Tricogloso Humilde
  • Videnskabeligt: Trichoglossus euteles

IUCN Red List

BirdLife International 2016. Trichoglossus euteles. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22684548A93034860.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22684548A93034860.en
Accessed on 12 March 2022

Reklame:

Reklame: