Aratinga jandaya - Jandayaparakit

JandayaparakitAratinga jandaya (Gmelin, JF, 1788) – er en lille sydamerikansk parakit med overvejende gul og orangerød krop samt grønne vinger. Jandayaparakit var oprindeligt klassificeret som Psittacus jandaya men er efterfølgende omklassificeret til Aratinga slægten.Jandayaparakit er udbredt som tamfugl og hos fugleopdrættere. Levetiden er typisk 20 – 30 år. De er meget intelligente og kan trænes til at lave forskellige tricks og kan efterligne forskellige lyde samt ord og korte sætninger.

De er meget sociale og ses enten parvis eller i små flokke på 10 – 15 individer. De kan være meget støjende!

Er nært beslægtet med Solparakit og de minder lidt om hinanden i udseende og kan derfor nemt forveksles af ukyndige.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark) og Nordsjællands Fuglepark.

Jandayaparakit er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Kroppen er orangerød; hovedet og nakken er gul med orange skær; orange ring omkring øjnene; grønne vinger; lang grøn hale; sort øje med hvid øjenring; sort næb.

Hunnen kan blive lidt større end hannen.

Ungfugle ligner de voksne fugle men mere dæmpede farver i hoved og med grønne pletter; brystet er også blegere; øjnene er brune.

Længde: ca. 30 cm
Vægt: ca. 125 – 140 gram

Levested

Sydamerika: Nordøstlige Brasilien.

Holder til i lavlands skove i det nordøstlige Brasilien i et område fra e Pará og Goiás til Alagoas.

Er udbredt i et geografisk stort område og som sådan ikke truet af skovhugst

Underarter

Ingen.

Føde

I naturen spiser de forskellige frugt bla. mango, cashew, palme nødder. De spiser også kultiverede afgrøder som ris og majs.

Opdræt

I naturen bygges reden i et hult træ typisk 15m over jorden eller højere.

Som redekassen anvendes en vertikal kasse med målene ca. 30 x 30 x 55 cm.

Der lægges 3 – 6 æg som hunnen udruger alene. Rugetiden er ca. 23 – 26 dage. Begge forældre hjælper med at fodre ungerne, som er flyvefærdige efter ca. 8 – 9 uger.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittacidae
  • Slægt: Aratinga

Synonymer

  • Dansk: Jandayaparakit, Jendayaparakit
  • Engelsk: Jandaya Parakeet, Jandaya Conure,Flaming Conure, Flaming Parakeet
  • Fransk: Conure jandaya, Conure à tête jaune, Perruche à tête jaune, Perruche jandaya, Perriche jandaya
  • Tysk: Jandayasittich, Jendajasittich, Jendayasittich
  • Portugisisk: Jandaia, Jandaia-verdadeira
  • Spansk: Aratinga Jandaya, Periquito Rojo
  • Videnskabeligt: Aratinga jandaya, Psittacus Jandaya

IUCN Red List

BirdLife International 2016. Aratinga jandaya. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685707A93083946.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685707A93083946.en
Accessed on 12 March 2022

Reklame:
Reklame: