Aratinga jandaya – Jandayaparakit

Beskrivelse

Jandayaparakit er udbredt som tamfugl og hos fugleopdrættere og kan blive op til ca. 30 år. De er meget intelligente og kan trænes til at lave forskellige tricks og kan efterligne forskellige lyde samt ord og korte sætninger.

Jandayaparakit var oprindeligt klassificeret som Psittacus jandaya men er efterfølgende omklassificeret til Aratinga slægten.

De er meget sociale og holder til i flok, hvor de kan være meget støjende!

Er nært beslægtet med Solparakit - nogle kilder betragter Jandayaparakit som en underart til Solparakit.

Kan ses i Danmarks Fugle Zoo (Frydenlund Fuglepark)

Udseende

Kroppen er orangerød, hovedet og nakken er gul med orange kinder, grønne vinger og en lang grøn hale. Sort øje med hvid øjenring. Næbbet er sort.

Størrelse: ca. 30cm
Vægt: ca. 125-140 gram

Levested

Sydamerika: Holder til i lavlands skove i det nordøstlige Brasilien i et område fra e Pará og Goiás til Alagoas.

Er udbredt i et geografisk stort område og som sådan ikke truet af skovhugst - den er kategoriseret som Least ConcernIUCN Red List.

Føde

I naturen spiser de forskellige frugt bla. mango, cashew, palme nødder. De spiser også kultiverede afgrøder som ris og majs.

Opdræt

I naturen bygges reden i et hult træ typisk 15m over jorden eller højere.

Der lægges 3-6 æg som hunnen udruger alene. Rugetiden er ca. 26 dage. Begge forældre hjælper med at fodre ungerne, som er flyvefærdige efter ca. 2 måneder.

Engelske navne:

  • Jandaya Parakeet
  • Jenday Conure