Brotogeris jugularis – Toviparakit

Engelsk: Orange-chinned Parakeet

En klar orange plet under undernæbbet har givet navn til denne art. Kropsfarven er grøn. Bronzebrun plet på skulderen.

Næbbet er hornfarvet. Iris er brun. Nøgen hvid kant rundt om øjet.

Er ca 17.5 cm lang og vejer 53-65 gram.

Meget intelligente og sociale fugle, som elsker at "klovne" rundt. Kan efterligne ord og simple sætninger.

Levested

Mellem- og Sydamerika:

Almindeligt forekommende fra detsydvestlige Mexico til nordlige Colombia og nordvestlige Venezuela.

Dens naturlige habitat er subtropisk eller tropisk tørre skove eller fugtige lavlands skove. Ses ofte flyve i flok i åbne skovområder, ved udkanten af skove, ved parker og haver.

Opdræt

I naturen bygger de rede i et hult træ.

Fuglene er meget sociale og knytter et tæt bånd til magen.

Kuldet består typisk af 4-6 hvide æg, som udklækkes efter 26 dage. Ungerne forlader reden 42 dage efter de er udklækket.