Brotogeris pyrrhoptera – Ildvinget Parakit

Engelsk: Grey-cheeked Parakeet

I nogle kilder betegnet: Brotogeris pyrrhopterus

Beskrivelse

Generel pastelgrøn farve med grå kinder. Mere gullig på undersiden. Orange (ildfarvet) undervingedækfjer - deraf navnet. Halen er grøn men med blåligt skær på de midterste halefjer.

Størrelse: 20 cm

Almindelig importeret i Danmark

Levested

Sydamerika: Vestlige Ecuador og det nordvestlige Peru langs kysten til Stillehavet.

Holder til i tørt krat.

Opdræt

Kan være vanskelig at få til at yngle.

Foto: Diego Delso
[CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons