Brotogeris tirica - Tirikaparakit

Foto: Copyright © Sergio Gregorio

TirikaparakitBrotogeris tirica (Gmelin, JF, 1788) – er en lille sydamerikansk grøn parakit.

Den er sjælden i fangenskab. De kan blive ca. 15 år gamle.

Bør holdes parvis i en voliere med en flyvelængde på mindst 2 m; de er meget aktive flyvere så en rummelig voliere anbefales.

De elsker at gnave så sørg for at de har rigeligt med fuglesikre gnavegrene og legetøj.

Tirikaparakit er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Overvejende grøn med gulliggrøn på panden, siden af hovedet samt undersiden. Olivenbrun vingebue og mindre dækfjer; mørkeblå/lilla primære dækfjer,  primære fjer og ydre sekundære fjer med grøn kant; øjnene er mørkebrune; næbbet er brunt med hornfarve ved basis.

Ungfugle har samme farver som de voksne fugle men har grønne primære dækfjer, primære fjer og ydre sekundære fjer med blåligt skær; halen er kortere; overnæbbet er brunt ved basis.

Længde: 23 cm
Vægt: 65 g

Levested

Sydøstlige Brazilien – lever i subtropiske eller tropiske fugtige lavlands eller bjerg skove op til 1200 m. Almindeligt forekommende ved flere byer, hvor der er træer.

Underarter

Ingen.

Føde

Vilde fugle lever af frugt, frø, blomster, insekter og larver.

I fangenskab bør foderet baseres på pellets suppleret med frømix af god kvalitet og diverse frugt og grønt.

Opdræt

Som redekasse anvendes en kasse med målene ca. 18 x 18 x 61 cm (horizontal kasse).

Der lægges 4-6 æg, som udruges i løbet af ca. 24 dage; ungerne er flyvefærdige efter ca. 38 dage.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittacidae
  • Slægt: Brotogeris

Synonymer

  • Dansk: Tirikaparakit
  • Engelsk: Plain Parakeet, Tirica Parakeet, All-green Parakeet, Forpus xanthops
  • Fransk: Perruche tirica, Toui tirica
  • Tysk: Tiricasittich, Tirikasittich
  • Portugisisk: Periquito, Periquito-rico, Periquito-verdadeiro, Periquito-verde, Tuim
  • Spansk: Catita Tirica, Periquito Amarillento
  • Videnskabeligt: Brotogeris tirica

IUCN Red List

BirdLife International 2016. Brotogeris tirica. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22685956A93093913.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22685956A93093913.en
Accessed on 12 March 2022

Foto: Copyright © Sergio Gregorio


Reklame: