Eos - Rød Lori

Lorier i Eos slægten har generelt en rød fjerdragt med blå, lilla eller sorte markeringer.

De lever på øerne i det østlige Indonesien hvor de holder til i skove, kokosnød plantager og mangrover. De samles i blomstrende træer hvor de spiser nektar og pollen med deres børste agtige tunge. Frugt og insekter hører også til deres føde.

De bygger rede i udhulninger i træer, som oftests højt oppe i store træer.

Arter

Eos bornea
Rød Lori

Eos cyanogenia
Blåøret Lori

Eos histrio
Diademlori

Eos reticulata
Blåstreget Lori

Eos semilarvata
Halvmaskelori

Eos squamata
Kapucinerlori

Relaterede Arter


Reklame: