Neophema chrysogaster - Orangebuget Græsparakit

Orangebuget GræsparakitNeophema chrysogaster (Latham, 1790) – er desværre i overhængende fare for at uddø: I 1990 var der mindre end 200 fugle i Australien – i 2017 er der kun 14 vildtlevende fugle tilbage!

Orangebuget Græsparakit lever enkeltvis, i par eller små flokke. Af og til ses den sammen med Elegant Græsparakit eller Blåvinget Græsparakit.

Færdes det meste af dagen på jorden, hvor det er vanskeligt at få øje på den. Fuglene er sky; hvis de bliver forstyrret, letter hele flokken med larmende skrig.

Orangebuget Græsparakit er opført på CITES Appendix I og EU Annex A og kræver derfor en særlig tilladelse ved køb og salg! Den er klassificeret som ‘Kritisk Truet’ (Critically Endangered) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Generelt grøn. Blåt pandebånd med lysblå kant. Mørkegrønne kinder med gult mod næbbet. Maven er gul med lys orange plet. Gule underhale dækfjer.Blå kant på vingerne. Mangler den hvide stribe under vingerne. Gråbrunt næb, mørkbrun iris, grå fødder.

Hunner som hannen men mattere farver. Mørkegrønne fjer spredt på ryggen, pandebåndet mangler lysblå kant. Orange maveplet mindre end hannens. Nogle hunner har hvid stribe under vingerne, andre mangler den.

Ungfugle som hunner men mattere farver. Den orange plet på maven er mindre. Vanskeligt at kønsbestemme ungfugle. Voksen fjerdragt efter 8-9 måneder. Hvid stribe under vingerne.

Størrelse: 20-22 cm
Vægt: 40-50 g

Levested

Australien. I yngletiden kystområder ved sydvestlige Tasmanien, overvintrer ved kysten af sydøstlige Australien.

Underarter

Ingen.

Føde

Føden baseres på pellets suppleret med frømix af god kvalitet (små frø som kanariefrø, hirse, boghvede, hamp) samt forskellige frugt og grønt.

Opdræt

Sjælden blandt opdrættere bortset fra projekter, som forsøger at redde bestanden. 

Der lægges 4-6 æg, som udruges i løbet af 21 dage; ungerne er flyvefærdige efter ca. 5 uger.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittaculidae
  • Slægt: Neophema

Synonymer

  • Dansk: Orangebuget Græsparakit
  • Engelsk: Orange-bellied Parrot, Orange-bellied Grass-Parakeet, Orange-bellied parakeet Orange-breasted Grass-Parakeet, Orange-breasted Parrot, Purple-banded Parrot, Yellow-bellied Parrot
  • Fransk: Perruche à ventre orange, Perruche à poitrine orange, Vénuste à ventre orange
  • Tysk: Goldbauchsittich
  • Portugisisk: Periquito-de-barriga-laranja
  • Spansk: Periquito Ventrinaranja, Papagayo de Vientre Naranja
  • Videnskabeligt: Neophema chrysogaster

IUCN Red List

BirdLife International 2018. Neophema chrysogaster. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22685203A130894893.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22685203A130894893.en
Accessed on 12 March 2022


Reklame: