Neophema chrysogaster – Orangebuget Græsparakit

Engelsk: Orange-bellied Parrot

Beskrivelse

Orangebuget græsparakit er desværre i overhængende fare for at uddø: I 1990 var der mindre end 200 fugle i Australien - i 2017 er der kun 14 vildtlevende fugle tilbage!

Lever enkeltvis, i par eller små flokke. Af og til ses den sammen med Elegant græsparakit eller Blåvinget græsparakit.

Færdes det meste af dagen på jorden, hvor det er vanskeligt at få øje på den. Fuglene er sky; hvis de bliver forstyrret, letter hele flokken med larmende skrig.

Udseende

Generelt grøn. Blåt pandebånd med lysblå kant. Mørkegrønne kinder med gult mod næbbet. Maven er gul med lys orange plet. Gule underhale dækfjer.Blå kant på vingerne. Mangler den hvide stribe under vingerne. Gråbrunt næb, mørkbrun iris, grå fødder.

Hunner som hannen men mattere farver. Mørkegrønne fjer spredt på ryggen, pandebåndet mangler lysblå kant. Orange maveplet mindre end hannens. Nogle hunner har hvid stribe under vingerne, andre mangler den.

Ungfugle som hunner men mattere farver. Den orange plet på maven er mindre. Vanskeligt at kønsbestemme ungfugle. Voksen fjerdragt efter 8-9 måneder. Hvid stribe under vingerne.

Størrelse: 20 cm

Levested

Australien. I yngletiden kystområder ved sydvestlige Tasmanien, overvintrer ved kysten af sydøstlige Australien.