Vini solitaria – Eremitlori

Beskrivelse

Eremitlori var tidligere klassificeret som Phigys solitarius og således eneste art i Phigys slægten men blev i 2021 flyttet til Vini slægten.

Den holder til i par eller små grupper. Er en hurtig flyver.

Udseende

Hannen har skarlagensrøde kinder, hals, bryst og øverste del af maven. Rød underside og ansigt. Issen er mørk lilla - mere mat hos hunnen. Nakken er lime grøn og rød. Vinger, ryg og hale er grønlig. Nederste del af maven er lilla. Næbbet er orange-gul. Fødderne er orange-lysrød. Iris er orange-rød.

Hunnen har tilsvarende farver men en mere mat isse med et grønligt skær.

Ungfugle er mere mat i farverne med vage lilla tværgående striber på øverste del af maven og brystet, og de har et brunt næb og lysebrune iris.

Længde: 20cm

Levested

Fiji. Har tidligere også levet på Tonga men findes idag kun på Fiji.

Lever i subtropiske eller tropiske fugtige lavlands skove nær kysten.

Opdræt

Bygger rede i et hul i et træ eller et hul i en rådden kokosnød på et træ. Kuldet er normalt på 2 æg. Rugetiden er 30 dage, ungerne forlader reden efter ca. 9 uger.

Engelsk: Collared Lory