Vini solitaria - Eremitlori

EremitloriVini solitaria (Suckow, 1800) – er iøjnefaldende og temmelig larmende. De ses normalt enten parvis eller i små grupper på typisk 5-15 individer, men er set i flokke på op til 50. Den er en meget hurtig flyver. Er ikke almindelig i fangenskab.

Eremitlori var tidligere klassificeret som Phigys solitarius men blev i 2021 flyttet til Vini slægten.

Eremitlori er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Hannen har skarlagensrøde kinder, hals, bryst og øverste del af maven. Rød underside og ansigt. Issen er mørk lilla – mere mat hos hunnen. Nakken er lime grøn og rød. Vinger, ryg og hale er grønlig. Nederste del af maven er lilla. Næbbet er orange-gul. Fødderne er orange-lysrød. Iris er orange-rød.

Hunnen har tilsvarende farver men en mere mat isse med et grønligt skær.

Ungfugle er mere mat i farverne med vage lilla tværgående striber på øverste del af maven og brystet, og de har et brunt næb og lysebrune iris.

Længde: ca. 20 cm
Vægt: ca. 75 – 85 g

Levested

Fiji. Har tidligere også levet på Tonga men findes idag kun på Fiji.

Lever i subtropiske eller tropiske fugtige lavlands skove nær kysten.

Underarter

Ingen.

Føde

Vilde fugle lever af blomster fra bla. kokosnød palmer samt forskellige frugt, bla. mango.

I fangenskab baseres kosten på nektar suppleret med frugt og grønt.
De spiser også gerne melorme og hårdkogte æg.

Opdræt

Vilde fugle bygger rede i et hul i et træ eller et hul i en rådden kokosnød på et træ.

Redekassen bør være ca. 15 x 15 x 60 cm (vertikal kasse).

Der lægges normalt 1-2 æg, som udruges i løbet af ca. 30 dage; ungerne er flyvefærdige ca. 9 uger efter klækning.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittaculidae
  • Slægt: Vini

Synonymer

  • Dansk: Eremitlori
  • Engelsk: Collared Lory, Solitary Lory
  • Fransk: Lori des Fidji, Lori phigy, Vini des Fidji
  • Tysk: Einsiedlerlori
  • Portugisisk: Lóris-solitário
  • Spansk: Lori Solitario
  • Videnskabeligt: Vini solitaria, Vini solitarius, Phigys solitarius, Psittacus solitarius

IUCN Red List

BirdLife International. 2016. Phigys solitarius. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22684624A93037817. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22684624A93037817.en. Accessed on 19 May 2023.

Reklame:

Reklame: