Phigys - Eremitlori

Eremitlori var tidligere den eneste art i Phigys slægten men blev i 2021 flyttet til Vini slægten og omklassificeret som Vini solitaria.

Phigys slægten indeholder således ikke længere nogen arter.

Arter