Ara glaucogularis – Blåstrubet Ara

Engelsk:

  • Blue-throated Macaw
  • Caninde Macaw
  • Wagler's macaw

Tidligere betegnet Ara caninde.

Beskrivelse

Blåstrubet Ara er ca. 85 cm lang og har et vingefang på ca. 90 cm. Vægten er ca. 900-1100 gram.

Der er ingen synlig forskel på kønnene bortset fra at han fugle typisk er lidt større end hunnerne.

Oversiden er turkis-blå, lysere ved bagdelen og lidt mere mat på kronen. Den blå farve går fra ryggen over nakke og isse og helt til panden. Nederste del af kinderne samt hals er også blå.

Undersiden er kraftig gul men lyseblå ved rumpen. 

Den nøgne plet er hvid som på de fleste andre ara arter men næsten dækket af striber med små grønne fjer.

Det store kraftige næb er sort. 

Iris er gul ved voksne fugle og brun ved ungfugle.

Fjerdragten minder meget om den lidt større Blågul Ara men denne har en grøn pande, sort hals og kinderne er helt nøgen hvid hud.

Levested

Blåstrubet Ara er stærkt udryddelsestruet og blandt de mest sjældne arter. De lever kun i et lille område i det nord-centrale Bolivia. De holder ikke til i skovene men foretrækker palmetræer spredt ud over de flade sletter. 

Oftest holder de sammen i par men mindre grupper på 7-9 fugle ses også.

Føde

I modsætning til de fleste andre ara fugle spiser Blåstrubet Ara ikke så meget frø og nødder men primært frugt fra store palmetræer. 

Opdræt

I naturen lægger de æg i udhulninger i døde træer stammer. De yngler typisk tidligere på sæsonen end de andre ara arter.

Lægger normalt 1-3 æg en enkelt gang om året men kan lægge yderligere et hold æg hvis det første går tabt. Rugetiden er ca. 26 dage. Ungerne er flyvefærdige efter ca. 13-14 uger. De er kønsmodne i 5 års alderen.

Foto: Ted
[CC BY-SA 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons