Cacatua ducorpsii - Salomonkakadu

SalomonkakaduCacatua ducorpsii (Pucheran, 1853) – er endemisk for Solomon Islands, hvor den er udbredt på de fleste øer undtagen Makira og tilstødende øer og er ikke truet. 

De er ikke så almindelige som tamfugle/volierefugle og er vanskelige at få til at yngle.

Farverne minder om Hvidtoppet Kakadu men Salomonkakadu er væsentlig mindre og har ikke nær så stort og kraftigt et næb.

Salomonkakadu er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List

Beskrivelse

Hvid fjerdragt på hele kroppen og hvid top. Fjerene på hovedet har en pink tone ved basis. Nøgen blå øjenring og lysegrå næb.

Hannen har brune øjne, hunnen rød/brun. Ungfugle ligner de voksne fugle men har mørkegrå øjne.

Størrelse: ca. 30-31
Vægt: ca. 290-415 gram.

Levested

Salomonkakadu lever på de østlige Solomon Islands øer: Fra Bougainville til Malaita og Guadalcanal.

Lever i lavlands regnskov, ryddede områder og haver.

Reden bygges i et hult træ.

Underarter

Ingen.

Føde

Vilde fugle lever af forskellige frø, frugt, blomster, knopper, insekter og larver.

Opdræt

Volieren bør være mindst 4,5 meter lang. Redekassen bør være ca. 30,5 x 51 cm.

Yngletiden er i naturen typisk juli til september.

Der lægges normalt 2 hvide æg i et kuld. Æggene klækkes efter ca. 25 dage – ungerne er flyvefærdige ca. 62 dage senere.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Cacatuidae
  • Slægt: Cacatua

Synonymer

  • Dansk: Salomonkakadu
  • Engelsk: Solomons Cockatoo, Solomons Corella, Broad-crested Corella, Ducorps’s Cockatoo, Ducorps’s Corella
  • Fransk: Cacatoès de Ducorps
  • Tysk: Salomonenkakadu
  • Portugisisk: Cacatua-ducorps
  • Spansk: Cacatúa de las Salomón, Cacatúa de Salomón
  • Videnskabeligt: Cacatua ducorpsii

IUCN Red List

BirdLife International 2018. Cacatua ducorpsii. The IUCN Red List of Threatened Species 2018: e.T22684823A130100557.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2018-2.RLTS.T22684823A130100557.en
Accessed on 12 March 2022


Reklame: