Pionus fuscus - Violvinget Pionus

Violvinget PionusPionus fuscus (Müller, PLS, 1776) – var tidligere sjældne i fangenskab men er blevet mere almindelige. De kan blive op til 25 år gamle.

De er ikke kendt for at tale så meget som andre papegøjer men kan lære at sige nogle få ord.

Ses typisk i grupper, specielt udenfor yngletiden.

Violvinget Pionus er opført på CITES Appendix II og EU Annex B.
Den er klassificeret som ‘Ikke Truet’ (Least Concern) af IUCN Red List.

Beskrivelse

Kroppen er mørk brun med grålige nuancer og med rødlig eller pink tone på maven. Hovedet er grå med støvet hvide farvede pletter ved nakken. Halen er blå med rød base og røde underhale dækfjer. Brune øjne med en grå øjenring af nøgen hud. Næbbet er mørkegrå men gult ved basen.

Ungfugle har bar hvid øjenring; nogle af de øvre vingedækfjer har grøn kant; grønne sekundære fjer. Øjenring bar og hvid.

Længde: ca. 24-26 cm
Vægt: ca. 179-222g

Levested

Sydamerika: Lever i et område fra det nordlige Colombia og østlige Venezuela til det nordlige og nordøstlige Brasilien.

Foretrækker fugtige lavlands skove (op til 1200 m) men også set i dyrkede områder. 

Underarter

Ingen.

Føde

Føden bør baseres på pellets suppleret med frømix af god kvalitet samt frugt og grønt; frugt bør udgøre ca. 30% af kosten.

Opdræt

Kan holdes i en mindre voliere med en længde på 2-3 m lang.

I naturen bygger de rede i hule træer. I volieren anvendes en vertikal redekasse ca. 30 x 30 x 45 cm.

Der lægges typisk 4-6 hvide æg, som udruges af hunnen i løbet af ca 26 dage; ungerne er flyvefærdige efter ca. 9-10 uger.

Reklame:

Taxonomi

  • Orden: Psittaciformes
  • Familie: Psittacidae
  • Slægt: Pionus

Synonymer

  • Dansk: Violvinget Pionus
  • Engelsk: Dusky Parrot, Little Dusky Parrot, Violaceous Parrot, Violet Parrot
  • Fransk: Pione violette, Pionus violet
  • Tysk: Veilchenpapagei, Veilchen-Papagei
  • Portugisisk: Maitaca-roxa, Curica, Papagainho-roxo, Paraná-i
  • Spansk: Loro Morado
  • Videnskabeligt: Pionus fuscus, Psittacus fuscus

IUCN Red List

BirdLife International 2016. Pionus fuscus. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T22686198A93102126.
https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2016-3.RLTS.T22686198A93102126.en
Accessed on 20 May 2023

Ungfugl
Foto: Copyright © Bjarne Raabjerg

Foto: Copyright © Bjarne Raabjerg


Reklame: